Release notes

Bekijk de nieuwste functionaliteiten, verbeteringen en bug fixes aan het NovuDialog platform.

Versie 5.121 (04-03-2024)
Nieuwe functionaliteit – Nieuwe manieren om te vergelijken in afhankelijkheden
 • De instellingen voor afhankelijkheden zijn uitgebreid. Met een afhankelijkheid kunnen de voorwaarden worden ingesteld of een control wel of niet getoond moet worden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een control met een stuk extra tekst, een plaatje of een vraag worden getoond. De vergelijkingsmogelijkheden zijn uitgebreid met volgende vergelijkers:
  • !CONTAINS - hiermee kan bepaald worden of de waarde van een veld de ingestelde tekst niet bevat. STARTSWITH - hiermee kan bepaald worden of de waarde van een veld start met de ingestelde tekst. !STARTSWITH - hiermee kan bepaald worden of de waarde van een veld niet start met de ingestelde tekst.. ENDSWITH - hiermee kan bepaald worden of de waarde van een veld eindigt met de ingestelde tekst. !ENDSWITH - hiermee kan bepaald worden of de waarde van een veld niet eindigt met de ingestelde tekst.

  STARTSWITH kan bijvoorbeeld handig zijn om het land te bepalen van een IBAN-nummer. In de vergelijking kan dan worden ingesteld dat een domein eindigt op ".com". ENDSWITH zou gebruikt kunnen worden om iets te bepalen op basis van een e-mailprovider. In de vergelijking kan dan worden ingesteld of een IBAN begint met "NL".
Nieuwe functionaliteit – Actiemenu beschikbaar in myNovuDialog editor
 • Het actiemenu dat in het overzicht beschikbaar is voor definitions is nu ook beschikbaar in de editor. Hierdoor kun je nu bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit de editor de definition of de GTM-configuratie downloaden.
Verbeteringen
 • Het is niet meer mogelijk om dezelfde taal/land-combinatie meerdere keren in te stellen in een formulier. Het is nog wel mogelijk om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld Nederlands en Vlaams of Brits-Engels en Amerikaans-Engels.
 • Het proces om een nieuwe definition aan te maken in myNovuDialog is gestroomlijnd door een stap weg te halen.
 • Het laden van formulieren is verder geoptimaliseerd door efficiëntere gegevensverwerking vanuit de server.
Opgeloste bugs
 • Het is niet meer mogelijk dat een gedownload bestand een bestandsextensie mist.
 • De cache gaat nu beter om met externe formulieren. Een formulier kan gebruik maken van formulierelementen uit een ander formulier. Als een van deze externe formulieren wordt aangepast, wordt de cache nu herladen zodat de wijzigingen direct zichtbaar zijn in het hoofdformulier.
 • Popup en off-canvas tooltips scripts zijn verbeterd zodat deze altijd weer correct werken.
 • Gebruikersbeheer in myNovuDialog is verbeterd waardoor gevallen waarbij een gebruiker niet aan projecten of groepen kon worden toegevoegd zijn opgelost.
 • Gebruikers die inloggen met een Microsoft Entra account, kunnen nu niet meer een e-mail ontvangen om hun NovuDialog wachtwoord te herstellen. Het wachtwoord herstellen van een Microsoft account kan alleen via de Microsoft omgeving.
 • De foutmelding wanneer in Configurator het control type ontbreekt is verduidelijkt.
 • Enkele gevallen waarbij tekst niet goed te lezen was (door gebrek aan contrast) in myNovuDialog en Configurator zijn verbeterd.
Nieuwe functionaliteit – Analytics event inrichten voor validaties
 • Het is vanaf deze versie mogelijk om een analytics event te versturen wanneer de gebruiker een validatiemelding te zien krijgt.
Nieuwe functionaliteit - Bepalen hoe formulier verstuurd kan worden
 • Als inrichter kun je nu kiezen of een gebruiker een formulier kan afronden door op ENTER te drukken of dat dit alleen kan via een knop in het formulier.
Verbeteringen
 • Wanneer bij een bepaalde trigger een custom analytics event is ingeregeld die niet een standaard event overschrijft, wordt ook het standaard event verstuurd.
 • De optie is toegevoegd om de "formulier bron" van een gebruiker mee te sturen in een analytics event. De bron kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand een formulier is binnengekomen via een prefunnel.
 • In style controls in PDF layouts is het nu mogelijk om placeholder (parameters) te gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld een logo altijd in vaste afmetingen op de pdf worden weergeven.
 • Geldbedragen en getallen worden nu in PDF-bestanden standaard met punten tussen duizendtallen weergegeven. Voor formulieren was dit al het geval. Gebruik hiervoor het Money of Number control.
 • Er wordt nu gevalideerd dat querystring controls altijd in edit modus moeten staan.
 • Optimalisaties zijn doorgevoerd om API's die geen gebruik maken van caching sneller te maken.
 • Optie toegevoegd om stijl beter te configureren voor de bedanktstap. Dit maakt het eenvoudiger voor inrichters om bijvoorbeeld een navigatie-element niet te tonen wanneer een formulier is afgerond.
 • Technische foutmeldingen in formulieren bevatten nu witte tekst op een rode achtergrond in plaats van zwarte tekst op een rode achtergrond. Dit zorgt voor betere leesbaarheid.
 • In PDF layouts is het nu mogelijk om een specifieke CSS class te configureren op de layout. Hiermee kunnen bepaalde PDF pagina's of onderdelen op een pagina de gewenste style krijgen.
 • Als er een ongeldige afhankelijkheid is ingesteld, krijgt de gebruiker nu een duidelijke validatiemelding met een suggestie voor een verbetering.
 • Een aantal externe libraries die gebruikt worden door NovuDialog zijn geüpdatet.
 • Gebruikers in myNovuDialog zijn nu gesorteerd op naam in plaats van e-mailadres.
 • Het analytics dashboard in myNovuDialog is verbeterd. Het dashboard is nu beter te bekijken op mobiele apparaten en er is meer informatie beschikbaar.
 • Een aantal pagina's in myNovuDialog zijn geoptimaliseerd en laden daardoor iets sneller.
 • De instelbare opties voor layouts zijn in myNovuDialog uitgebreid. Deze kunnen nu in myNovuDialog en de Configurator worden aangepast.
Opgeloste bugs
 • Standaardwaarden ingesteld via parameters voor invoervelden in formulierdelen (sublayouts) die herhaald worden, worden nu correct verwerkt.
 • Missende stijlconfiguraties voor bepaalde controls zijn toegevoegd.
  In sommige gevallen konden voor <span>-elementen geen CSS classes ingesteld worden.
 • Voor Bootstrap 4 mistte sublayout controls, deze zijn nu beschikbaar.
 • Analytics events die in een formulier vanuit een andere form definition zijn geïmporteerd worden nu correct verstuurd.
 • In een formulier is het mogelijk om tussen taal te wisselen via een knop. In sommige specifieke gevallen werkte dit niet goed. Dit is nu opgelost, waardoor de geselecteerde taal altijd correct toegepast wordt.
 • In gevallen waarbij meerdere commands zijn ingericht op een invoerveld worden nu voor alle commands de afhankelijkheden geëvalueerd. Voorheen was het zo dat wanneer een van de commands een afhankelijkheid had die niet waar was, geen van de andere commands nog af konden gaan.
 • Een zeldzaam geval waarbij het aanpassen van een gebruiker onverwacht rechten kon afnemen van de desbetreffende gebruiker is opgelost.
Nieuwe functionaliteit – Meerdere e-mailadressen inregelen voor het TO adres van e-mails
 • Door middel van het gebruik van het “;” teken kunnen meerdere e-mailadressen nu gemakkelijk worden opgegeven als TO adres. Bijvoorbeeld: “example1@example.nl;example2@example.nl;example3@example.nl”"
Nieuwe functionaliteit – Verschillende wiskundige commands toegevoegd aan de lijst met standaard commands in NovuDialog
 • De volgende commands zijn toegevoegd aan de standaard beschikbare commands in NovuDialog:
  • GetMinValue – vind laagste waarde in een reeks 
  • GetMaxValue – vind hoogste waarde in een reeks
  • GetAverageValue – vind gemiddelde waarde in een reeks
  • GetTotalValue – tel alle waardes in een reeks op
  • GetMinDate – vind de oudste waarde in een reeks data
  • GetMaxDate – vind de nieuwste waarde in een reeks data
Nieuwe functionaliteit – Vanuit myNovuDialog kunnen de op een form-definition ingeregelde analytics events worden gedownload
 • De op een formulier ingerichte analytics events kunnen nu worden gedownload in een format dat GTM kan verwerken. Dit kan via onderstaande button op form-definitions.
afbeelding van exporteren gtm
Nieuwe functionaliteit – Download knop om alle definitions binnen een project te downloaden
 • Op het myNovuDialog dashboard is een “download” button toegevoegd. Door op deze button te klikken download u in een keer alle definitions in .JSON-formaat.
afbeelding van download knop alle definitions
Nieuwe functionaliteit – Snel inzichtelijk welke definitions door jou zijn vergrendeld
 • Als je een definition in myNovuDialog wilt wijzigen, dien je op “Bewerk definition” te klikken. Hierdoor vergrendel (lock) je de definition. Als definitions vergrendeld zijn kunnen anderen deze niet wijzigen. Daarom is het belangrijk om snel te kunnen zien welke definitions jijzelf vergrendeld houdt. Op het myNovuDialog dashboard staan de definitions nog steeds in alfabetische volgorde van boven naar beneden. Als uitzondering hierop zijn de door jouzelf vergrendelde definitions nu bovenaan in het dashboard inzichtelijk.
Verbeteringen
 • Er zijn upgrades uitgevoerd in de NuGet packages die in het NovuDialog platform worden gebruikt.
 • Het was in NovuDialog mogelijk om twee analytics variations met dezelfde naam aan te maken. Dit is functioneel ongewenst en is daarom vanaf deze versie niet meer mogelijk.
 • Vanaf nu wordt ook in PDF's standaard een euroteken getoond voor money controls (velden), net zoals in formulieren.
 • Bij meertalige formulieren zijn de schermen om de teksten op formuliervelden meertalig op te kunnen geven verbeterd.
 • Het is nu mogelijk om een analytics trigger in te richten op velden die in show modus staan en waarop een afhankelijkheid is ingeregeld. Zo kan er een analytics event worden verstuurd wanneer in een formulier een statisch element, op basis van een afhankelijkheid, wordt getoond.
Opgeloste bugs
 • Op het kenteken control (veld) werd er, als er een watermark is ingesteld, geen validatiemelding getoond. Dit is opgelost.
 • Bij het wijzigen van MultiLineCheckbox controls (velden) werd het standaard analytics event in NovuDialog, dat wordt getriggerd bij het wijzigen van een formulierveld, niet verstuurd. Dit standaard event wordt nu ook bij dit control gestuurd.
 • Bij het verwijderen van een veld in myNovuDialog verspringt de focus van het beeld niet meer.
 • Bij het “phone” control (veld) ging er in sommige gevallen geen validatiemelding af. Dit is opgelost.
 • Bij sommige wijzigingen in de NovuDialog Excel Configurator werden er twee identieke regels in de geschiedenis van NovuDialog aangemaakt. Dit is opgelost.
Nieuwe functionaliteit – Analytics dashboarding in myNovuDialog
 • In myNovuDialog kan er nu, met behulp van een klein aantal maatwerkinstellingen een analytics dashboard worden toegevoegd aan alle omgevingen in uw project. Hierin is het in ieder geval mogelijk om de beschikbaarheid van de applicatie en het aantal geslaagde en mislukte requests op de betreffende omgeving te monitoren. Tevens kan er hierin inzicht worden verkregen in hoe vaak formulieren en formulierstappen zijn ingeladen. Daarnaast kunnen er maatwerkgrafieken aan dit dashboard worden toegevoegd. Ook kan de data worden gedownload als .CSV-bestand.
afbeelding van mynovudialog-analytics-dashboard
Nieuwe functionaliteit – Alphanumeric code control (formulierveld) toegevoegd aan de standaard lijst van controls in NovuDialog
 • Dit is een veld waarin enkel letters en cijfers ingevuld mogen worden en dus geen speciale karakters.
Nieuwe functionaliteit – URLSegment control (formulierveld)
 • Dit veld staat alleen karakters toe die veilig gebruikt kunnen worden in een gedeelte van een url. In dit veld is de waarde “/” bijvoorbeeld niet toegestaan.
Nieuwe functionaliteit – Per formulierveld is het nu standaard mogelijk om ingevulde waardes te laten formatteren naar enkel hoofdletters of naar enkel kleine letters.
 • Door de formatter “FormatUpperCase” te gebruiken worden alle letters die in een formulierveld worden ingevuld geformatteerd naar hoofdletters. Door de formatter “FormatLowercase” te gebruiken worden alle letters die in een formulierveld automatisch geformatteerd naar kleine letters.
Verbeteringen
 • Het is nu mogelijk om valid values (te kiezen waardes) op een formulierveld automatisch mee te sturen met analytics events.
 • Voor de NovuDialog koppeling met de PDOK postcode service is geüpgraded naar de nieuwste versie van PDOK. Zo kan deze nieuwste versie ook gebruikt worden in formulieren.
 • In versie 5.113 van NovuDialog is de functionaliteit “renumber sublayout containers” toegevoegd. Hiermee kan je efficiënt een groep formulier vragen, die meerdere keren uitgevraagd dienen te worden, op een plek beheren. Aan deze functionaliteit is toegevoegd dat “[INDEX]” een label toegevoegd kan worden. Hierbij wordt [INDEX] vervangen door het nummer van de hoeveelste keer dat deze vraag wordt uitgevraagd in het formulier.
 • Er is toegevoegd dat het moment van versturen van een analytics event vanuit een formulier nauwkeuriger ingeregeld kan worden.
 • Voor het recent toegevoegde MultiCheckbox control was nog geen standaard weergave op een pdf beschikbaar. In deze versie is een pdf weergave van het MultiCheckbox control toegevoegd.
 • De standaard header en footer van het NovuDialog pdf template zijn geoptimaliseerd.
 • In het datum control (veld) is het nu ook standaard mogelijk om ingevulde data te formatteren met behulp van een “/” als scheidingsteken. Bijvoorbeeld: dd / mm / yyyy.
 • Als er een definition wordt gereleased, wordt er vanaf nu een nieuwe regel aangemaakt in de NovuDialog geschiedenis. Zo zijn releases voortaan ook inzichtelijk in de geschiedenis.
 • Update externe packages
Opgeloste bugs
 • Het is nu niet meer mogelijk om twee keer dezelfde layout (stap) naam toe te voegen in NovuDialog.
 • Het funnelCompleted event wordt nu weer correct getriggerd bij het bereiken van de bedankt-stap van een formulier.
 • Op het NovuDialog upload control kan een maximaal toegestane bestandsgrootte worden gezet. Dit resulteerde in een maximaal toegestane bestandgrootte TOT deze gespecificeerde waarde. Dit is aangepast naar een maximale toegestane bestandsgrootte TOT EN MET deze gespecificeerde waarde.
 • Het gebruik van meerdere upload controls op één layout (formulierstap) kon problemen geven. Dit is verholpen.
 • Het gebruik van een upload control op een pop-up kon problemen geven. Dit is verholpen.
Nieuwe functionaliteit – NovuDialog gebruikers sorteren op naam
 • In het gebruikersoverzicht in myNovuDialog is het nu mogelijk om de NovuDialog gebruikers binnen je organisatie of project te filteren op naam.
Nieuwe functionaliteit – In datamodel definitions is het nu mogelijk om tags toe te voegen
 • Aan ieder veld in een datamodel dat u heeft ingeregeld kunnen nu tags worden toegevoegd. Met behulp hiervan kunt u extra informatie, zoals een categorie, aan ieder veld toevoegen. Ook vanuit code kan per data model veld gebruik worden gemaakt van de tag.
Nieuwe functionaliteit – NovuDialog DevTunnels
 • Door deze nieuwe functionaliteit kunnen ontwikkelaars tijdens het ontwikkelen gebruik maken van myNovuDialog. Zo kunnen zij codewijzigingen direct bekijken en testen in een formulier voorbeeld.
Nieuwe functionaliteit – Uitbreiding in NovuDialog Taskmanager
 • Met behulp van de NovuDialog Taskmanager kunnen er taken worden ingeregeld. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van verzamelde data, het sturen van een e-mail of het sturen van een bericht naar een backoffice. De mogelijkheden in de Taskmanager zijn uitgebreid. Het is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde taak pas uit te voeren als een andere taak is gelukt. Ook is het mogelijk om taken met een bepaald kenmerk op hetzelfde moment uit te voeren.
Verbeteringen
 • De myNovuDialog tooling is geüpgraded naar Bootstrap 5. Hiermee is het mogelijk om in myNovuDialog de nieuwste style classes uit de Bootstrap Library te hergebruiken. Bootstrap is een populair CSS FrameWork voor het ontwikkelen van responsive en mobile-first websites.
 • De schermen in de NovuDialog Excel Configurator zijn meer gelijk getrokken met hoe deze schermen er in myNovuDialog uitzien. Zo is het uiterlijk van de NovuDialog tooling meer in lijn met elkaar gebracht.
 • Er zijn verschillende kleine interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog. Vooral in de weergave van myNovuDialog op kleinere schermformaten.
 • Standaard is het toegestaan om in het Initials control (veld) cijfers in te vullen. Initialen bestaan nooit uit cijfers. Daarom is het vanaf nu enkel toegestaan om letters toe te voegen.
 • Het resetten van een wachtwoord gaat nu gemakkelijker door op de myNovuDialog inlogpagina op de “forgot password” button te klikken.
 • In myNovuDialog is het mogelijk om een preview van een formulier te krijgen in “full screen”. De header van deze full screen pagina is geoptimaliseerd.
Opgeloste bugs
 • De NovuDialog geschiedenis was enkel vanuit myNovuDialog goed te openen en niet vanuit de NovuDialog Excel Configurator tool.
 • De onlangs toegevoegde Git functionaliteit in myNovuDialog gaf een foutmelding. Dit is verholpen.
 • Het was niet mogelijk om de rechten van een gebruikersgroep te wijzigen in myNovuDialog. Dit probleem is verholpen.
 • Het publiceren van wijzigingen duurt langer dan voorheen gebruikelijk was. Dit is verholpen.
 • In de onlangs toegevoegde functie om wijzigingen te vergelijken, worden de wijzigingen soms bovenop elkaar zichtbaar. Dit is verholpen.
Nieuwe functionaliteit – In de myNovuDialog preview modus is een Model Paneel toegevoegd
 • Door te klikken op de grijze button rechtsboven het formulier preview in myNovuDialog kan dit Events Paneel worden geopend. Als u het formulier invult, kunt u in het formulier in real-time zien welke model velden met welke waardes worden gevuld.
afbeelding van events paneel
Nieuwe functionaliteit – Containers kunnen nu vanuit de myNovuDialog inline editor worden gewijzigd.
 • In NovuDialog kan een container om een groep formuliervelden worden gezet door boven de velden een ContainerBegin en onder de velden een ContainerEnd control te plaatsen. Een container kan gebruikt worden om op een groep velden een afhankelijkheid te plaatsen of een stuk style te plaatsen. Vanaf nu is het mogelijk om ook vanuit de inline editor in myNovuDialog containers te openen en eventueel te wijzigen.
Nieuwe functionaliteit – Bij het pushen van een definition naar een andere omgeving worden wijzigingen/verschillen weergeven.
 • In NovuDialog kunt u een definition, via het OTAP straat principe, van de ene naar de andere omgeving pushen. Als uw bijvoorbeeld wijzigingen van de test naar de acceptatie omgeving pusht, krijgt u vanaf nu een overzicht van de verschillen tussen de omgevingen. Zo krijgt u in een keer de wijzigingen, die nieuw zijn gemaakt, te zien en kunt u deze nog eens controleren.
Nieuwe functionaliteit – Vanuit myNovuDialog wijzigingen naar GIT publiceren
 • Git is een systeem voor versiebeheer dat vaak wordt gebruikt door ontwikkelaars. In myNovuDialog kunnen wijzigingen in de definitions vanaf nu direct naar eGit code repository worden gebracht. Hierbij wordt er wel altijd eerst een Git branch aangemaakt en wordt er een verzoek opgezet om te code toe te mogen voegen aan de Git code-repository. Zo’n verzoek heet een pull-request. Bij een pull-request is het gebruikelijk dat meerdere personen de wijzigingen beoordelen voordat deze definitief naar de Git code repository worden gebracht. Dit wordt ook wel het vier ogen principe genoemd. Via onderstaande knop kan een definition naar Git worden gebracht. .
afbeelding van mynovudialog git publiceren
Verbeteringen
 • Bij migratie van omgevingen kan het voorkomen dat er tijdelijk twee test of twee acceptatieomgevingen nodig zijn in myNovuDialog. De mogelijkheid om meerdere omgeving te hebben binnen een stap van het OTAP-straat principe is toegevoegd.og.
 • Vanuit NovuDialog worden er Application Insight events verstuurd. Enkel bij het openen van een helptekst (tooltip) kon er een Applications Insights event worden gestuurd en niet bij het sluiten. Dit is verholpen.
 • De standaard validatiemelding bij een MultiLineTextbox control (veld) is geoptimaliseerd.
 • Het opgeven van valid values (geldige waardes) op een veld in het datamodel is vereenvoudigt in myNovuDialog.
 • Update externe packages.
Nieuwe functionaliteit – NovuDialog biedt nu support voor Google Analytics 4
 • Google gaat haar veel gebruikte analytics platform “Universal Analytics (UA)” vervangen door Google Analytics 4 (GA4). Google Analytics 4 biedt uitgebreidere mogelijkheden met betrekking tot onder andere: e-commerce analytics en het meten van traffic in mobiele apps. De analytics events die standaard vanuit NovuDialog formulieren verstuurd worden, zijn aangepast naar het vernieuwde GA4 format.
Nieuwe functionaliteit – In de myNovuDialog preview modus is een Events Paneel toegevoegd
 • Door te klikken op de grijze knop rechts boven de formulierpreview kan dit evenementenpaneel worden geopend. Als u het formulier invult kunt in het formulier in real-time zien welke analytics events worden getriggerd.
afbeelding van events paneel
Nieuwe functionaliteit – Op het myNovuDialog dashboard kan nu gefilterd worden op soort definition
 • In NovuDialog platform kunnen verschillende soorten definitions, gebruikt worden tijdens het realiseren van formulieren. Op het myNovuDialog dashboard is nu de mogelijkheid toegevoegd om door middel van een filter bepaalde definition soort wel of niet te tonen.
afbeelding van mynovudialog dashboard filter op definition
Nieuwe functionaliteit – Bij analytics events kan met behulp van Field parameters informatie over het getriggerde veld worden meegestuurd.
 • Bij analytics events kan er nu voor worden gekozen om het label of de naam van het veld dat getriggerd is mee te sturen. Voor de analyse wordt het daarmee eenvoudiger om te achterhalen welk veld precies is ingevuld.
Nieuwe functionaliteit – Static pop-ups
 • Het is nu mogelijk om in myNovuDialog pop-ups in te richten met een “Staticbackdrop”. Dit zal erin resulteren dat de pop-up niet gesloten kan worden door naast de pop-up te klikken. Enkel het klikken op het kruisje zal ervoor zorgen dat de pop-up sluit. In gevallen waarin het belangrijk is dat de pop-up goed gelezen wordt, kan het verstandig zijn om voor dit type pop-up te kiezen.
Verbeteringen
 • Om datums correct te verwerken werd er in NovuDialog gebruikt gemaakt van de library Moment.js. Deze is vervangen door de meer modernere library Luxon.
 • Het is mogelijk om een wijziging te verwerken in de NovuDialog Excel Configurator en vervolgens door te gaan met wijzigen in myNovuDialog. De wijzigingen vanuit myNovuDialog kunnen niet automatisch worden overgenomen in de Excel Configurator. Indien er wijzigingen gemaakt zijn in myNovuDialog, die nog wanneer je wijzigingen hebt doorgevoerd in zowel de Configurator als in myNovuDialog en dit conflicten oplevert, krijg je een hiervan een melding en zul je in een van de twee tools de definition moeten herladen om de wijzigingen te synchroniseren. Voorheen kon dit scenario's opleveren waarin gegevens door de war raakten.
 • Het gebruikersbeheer in myNovuDialog is uitgebreid.
 • De interactie van de SearchDropdown control is verbeterd. Hierdoor werkt het selecteren van een definition in de Configurator ook prettiger.
 • Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd waardoor myNovuDialog sneller is geworden.
 • Problemen die konden optreden in de myNovuDialog tekst editor voor controls zijn opgelost.
 • Het is nu mogelijk om op een veld onder “Watermark” te verwijzen naar een modelveld. Zo kan in het watermark, dynamisch op basis van de beschikbare data, gewenste tekst worden getoond.
 • De mobiele weergave van het dashboard in myNovuDialog is geoptimaliseerd.
 • De zoekfunctionaliteit in het dashboard van myNovuDialog is verbeterd. Als er veel definitions in een project gerealiseerd zijn, is het hierdoor gemakkelijker snel om de juiste te vinden.
 • De NovuDialog geschiedenis functionaliteiten zijn verbeterd en verduidelijkt.
Opgeloste bugs
 • Als er in myNovuDialog een foutmelding tijdens het wijzigen optreedt en er vervolgens geklikt wordt op de knop “wijzigingen ongedaan maken”, dan blijven de foutmeldingen staan. Er is voor gezorgd dat in dit scenario eventuele foutmeldingen verdwijnen.
 • Bij het aanpassen van een external form, waren de wijziging niet altijd direct zichtbaar in de form preview. Dit is nu wel het geval.
 • Pop-ups in myNovuDialog schalen nu goed mee op verschillende schermgroottes.
 • Na het toevoegen van een nieuw project in myNovuDialog werd deze zonder te refreshen niet direct zichtbaar in het projectoverzicht. Dit is nu wel het geval.
 • In NovuDialog is het mogelijk om een formulier te plaatsen in een ander formulier. We noemen zo’n formulier dan ook wel een “external form”. In de preview modus van het hoofdformulier werden wijzigingen vanuit external forms niet meteen zichtbaar. Dit is nu wel het geval.
 • Verschillende foutmeldingen in de Excel Configurator zijn nu duidelijker.
 • Als er een nieuwe definition wordt aangemaakt, zonder dat daarbij een naam is opgegeven verschijnt er nu in plaats van een foutmelding de naam “new definition”. Uiteraard kan deze naam vervolgens nog wel worden aangepast.
Nieuwe functionaliteit – Binnen een formulier een ander formulier met een gescheiden datamodel kunnen starten.
 • Bijvoorbeeld bij het doen van een mutatie is het kunnen inladen van een wijzigingsformulier in een popup met een apart datamodel erg handig. In dit wijzigingsformulier kan de gewijzigde data worden opgegeven. Omdat dit formulier een gescheiden datamodel heeft, kan er worden ingeregeld dat de bestaande data pas wordt overschreven nadat de wijziging in het wijzigingsformulier is bevestigd.
Nieuwe functionaliteit – Diagnostics en API informatie is nu zichtbaar in myNovuDialog.
 • Door in het myNovuDialog dashboard op de drie puntjes in de rechterbovenhoek te klikken, kunt u navigeren naar Diagnostics. In dit tabblad kan ten alle tijden gecontroleerd worden of de formulieren in uw project foutmeldingen bevatten in de inrichting. Tevens kan hier bekeken worden of eventueel gebruikte koppelingen met externe services nog werken. Als een diagnostics test is geslaagd, wordt er een groen vinkje getoond. Als er wel problemen zijn verschijnt er een rood kruisje met een foutmelding. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een externe service niet beschikbaar is. Op deze plek kunt u nu ook API-informatie makkelijk terugzien. Bekijk hier bijvoorbeeld van welke NovuDialog versie er gebruik gemaakt wordt.
afbeelding diagnostic en api informatie
Nieuwe functionaliteit – Een MultiCheckbox veld is toegevoegd aan de standaard lijst van controls beschikbaar in het NovuDialog platform.
 • Een MultiCheckbox veld kan gebruikt worden om een lijst van checkboxes te tonen, waarbij er meerdere geselecteerd kunnen worden. Verplicht kan worden ingesteld dat een van de keuzes moet worden aangevinkt. Op de gemaakte keuzes kunnen op andere controls in het formulier afhankelijkheden worden ingesteld. Zo kan op een bepaalde aangevinkte optie, of combinatie van opties, een extra vraag worden gesteld.
afbeelding van multicheckbox
Verbeteringen
 • In myNovuDialog is de WYSIWYG editor geüpdatet naar de meeste recente versie. Hiermee kun je opgegeven tekst met de gewenste opmaak aan passen en bekijken.
 • Een aantal validatiemeldingen, die kunnen optreden tijdens het inrichten van formulieren, zijn verduidelijkt.
 • Er zijn interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog. Zoals het gemakkelijker kunnen openen van een veld in myNovuDialog.
 • Bij het downloaden van veel PDF’s binnen een project, bleef het CPU-gebruik van de PDF API onnodig hard oplopen. Door een aanpassing te maken is dit nu niet meer het geval.
 • Interactie verbeteringen doorgevoerd in de Configurator
 • Update externe packages.
Opgeloste bugs
 • Het is nu weer mogelijk om de geschiedenis in myNovuDialog te gebruiken terwijl in de zoekbalk een waarde ingevuld is.
 • Tijdens het publiceren van een definition in myNovuDialog blijft de zoekterm in de zoekbalk nu weer zichtbaar.
Nieuwe functionaliteit – In een formulier een set vragen gemakkelijk meerdere keren kunnen uitvragen.
 • Een sublayout kan nu gebruikt worden om identieke blokken vragen meerdere keren uit te vragen. De set vragen beheerd u op één plek. Door middel van het opgeven van een minimum en een maximum kan worden ingeregeld hoeveel keer de set van vragen maximaal uitgevraagd mag worden. Zo kunt u bijvoorbeeld identieke gegevens van meerdere personen opvragen in een formulier. Een ander voorbeeld is het uitvragen van identieke informatie voor iedere dochteronderneming van een bedrijf.
Nieuwe functionaliteit – In tabellen kan nu met behulp van afhankelijkheden worden ingeregeld of een kolom wel of niet getoond wordt.
 • In een form-definition kan een tabel worden toegevoegd. Een tabel wordt vaak gebruikt om vanuit daar opgeslagen formulieren, offertes of andere data te kunnen openen en/of te wijzigen. Het is nu mogelijk om op een kolom in een tabel een afhankelijkheid toe te voegen. Zo kan je bijvoorbeeld een kolom met de titel “aanpassen”, welke vaak gebruikt wordt in een tabel, enkel zichtbaar maken voor iemand die de rol administrator heeft.
Verbeteringen
 • Een project naam in NovuDialog hoefde niet uniek te zijn. Voor de duidelijkheid is er nu validatie toegevoegd dat deze naam wel uniek dient te zien.
 • Het gebruikersbeheerscherm in myNovuDialog is geoptimaliseerd.
Opgeloste bugs
 • In de Configurator kan er bij het publiceren van wijzigingen een beschrijving van de wijzigingen worden opgegeven. Deze beschrijving werd niet opgeslagen als er te snel op publiceren werd geklikt. Dit is opgelost.
 • De display name in myNovuDialog toont nu altijd weer netjes de initialen.
 • Binnen NovuDialog is het mogelijk om met behulp van een SetDefault een standaard te tonen waarde in te regelen voor een formulierveld. Zodra dit veld gebruikt werd in sublayouts werd deze standaard waarde niet altijd getoond. Dit is opgelost.
Nieuwe functionaliteit – NovuDialog tooling centraal beheren vanuit myNovuDialog
 • In deze versie is afscheid genomen van de NovuDialog portal. Het beheer van de NovuDialog tooling kan nu centraal worden geregeld vanuit myNovuDialog. Met de juiste rechten kunnen er in NovuDialog projecten worden aangemaakt, en toegang verleend worden tot myNovuDialog en de NovuDialog Excel Configurator. Ook kan hier bepaald worden tot welke omgevingen iemand rechten krijgt en of iemand mag wijzigen.
Verbeteringen
 • De zoekfunctionaliteit in myNovuDialog, om bijvoorbeeld een project te kunnen zoeken, is geoptimaliseerd. De functie is nu niet meer hoofdlettergevoelig en zoekt nu op basis van hele teksten in plaats van alleen het begin.
 • De Google Font API, die werd gebruikt voor het downloaden van lettertypes, is vervangen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Een modelveld uit de model definition kan nu zowel in hoofdletters als in kleine letters in een formulier worden gerefereerd. Voorheen was dit hoofdletter gevoelig.
 • In de NovuDialog Excel Configurator worden de onderdelen (RenderAreas) die een layout kan bevatten, nu in een logischere volgorde weergeven. Van boven naar beneden is dit:
  • FunnelTitle
  • LayoutTitle
  • LayoutHeader
  • LayoutBody
  • LayoutFooter
  • FunnelFooter
  • FunnelSummary
  • FunnelWaitbox
  Overigens hoeven niet alle RenderAreas in een layout aanwezig te zijn. De formulierbeheerder bepaald welke onderdelen in een formulierstap gewenst zijn.
 • Vanuit een klein gebruikersonderzoek zijn verbeteringen in de interactie van myNovuDialog doorgevoerd.
 • Er is een optimalisatie doorgevoerd zodat bij het opsturen van een datamodel niet altijd meer hele model opgestuurd hoeven te worden. Vanaf nu is het dus mogelijk om enkel de gevulde modelvelden op te sturen.
 • De dark mode in myNovuDialog is geoptimaliseerd.
 • NovuDialog toont een duidelijkere melding dat alle problemen verholpen moeten zijn voordat je een formulier kan publiceren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een waarde ongeldig is.
 • Update externe packages.
Opgeloste bugs
 • Resource definitions met spaties in de naam kunnen nu weer worden geopend in myNovuDialog.
 • Na het vergrendelen van een definition wordt de eerste wijziging nu in alle gevallen direct zichtbaar.
 • Het openen van een eerdere versie van een formulier via de geschiedenis werkt nu correct. Voorheen konden in sommige gevallen problemen ontstaan met de navigatie in myNovuDialog.
 • Helpteksten (tooltips) worden nu altijd netjes boven toggle velden (radio buttons) weergegeven.
Nieuwe functionaliteit – NovuDialog PDF API versie 3 is beschikbaar
 • Met deze nieuwe versie kunnen PDF’s via NovuDialog nog efficiënter worden beheerd. Zo biedt deze versie uitgebreidere mogelijkheden voor styling van PDF’s en is het bijvoorbeeld mogelijk om meer maatwerk lettertypes te gebruiken.
Nieuwe functionaliteit – Gemakkelijker wisselen van formulier integratie in myNovuDialog
 • In het NovuDialog platform maak je gemakkelijk een variant van een formulier om te gebruiken voor bijvoorbeeld een aparte webpagina, een promotie of voor een whitelabel propositie. Zo’n variant heet een integratie. In myNovuDialog vind je boven het formuliervoorbeeld nu een keuzelijstje waarin de integratie gekozen kan worden.
afbeelding formulier integratie
Nieuwe functionaliteit – Voor het inloggen in myNovuDialog kan nu het Azure Active Directory (AD) account van de eigen organisatie worden gebruikt.
 • Met deze functionaliteit kan er nu in myNovuDialog en in de Excel Configurator via de blauwe “Azure AD” knop worden ingelogd. Via deze knop kunt u inloggen met de gegevens die u ook gebruikt voor het inloggen in de systemen van uw eigen organisatie. Verlaat iemand de organisatie dan wordt het AD account opgeheven en kan deze persoon ook niet meer inloggen in de NovuDialog tooling.
afbeelding van het inlogscherm
Nieuwe functionaliteit – Aan myNovuDialog is een donkere weergave toegevoegd.
 • Een donkere weergave, ook wel bekend als Dark Mode, is een kleurinstelling waardoor de myNovuDialog applicatie op een donkere achtergrond wordt geplaatst. Deze modus wordt vaak als rustiger voor de ogen beschouwd. U kunt in uw profiel in myNovuDialog, onder het kopje “uiterlijk”, wisselen van lichte naar donkere modus.
afbeelding van donkere weergave toggle
Verbeteringen
 • In myNovuDialog wordt het eigen project logo ook in .svg formaat nu altijd mooi weergeven.
 • Wanneer een definition gepubliceerd wordt, worden de gemaakte wijzigingen duidelijker weergeven in de NovuDialog Excel Configurator tool.
 • Bij het uitloggen in myNovuDialog wordt er nu direct weer naar de inlogpagina verwezen. Op deze manier is het gemakkelijker om direct opnieuw in te loggen. Eventueel met een ander account.
 • Keuzelijstjes in een formulier kunnen vanaf nu worden gevuld vanuit een resource definition. Deze functionaliteit is bijvoorbeeld geschikt bij het kiezen uit een lijst met afdelingen, landen of gemeentes.
 • Voor enkele Nederlandse teksten in myNovuDialog was nog geen Engelse vertaling beschikbaar. Deze zijn nu toegevoegd.
Opgeloste bugs
 • Wisselen van taal werkt weer correct in myNovuDialog.
 • De knop om vanuit de NovuDialog Excel Configurator tool direct een definition te openen in myNovuDialog werkt weer correct.
 • Als er een niet bestaande control (veld) naam wordt opgegeven gaat er weer bij alle controls een duidelijke validatiemelding af.
 • De cache is aangepast zodat na het klikken op de "wijzigingen ongedaan maken" knop, de wijzigingen meteen niet meer zichtbaar zijn.
Nieuwe functionaliteit – Open in myNovuDialog's inline editor nu direct een preview van een bepaalde stap in uw formulier.
 • Selecteer boven myNovuDialogs's inline editor een layout (formulier stap) en spring direct naar een preview van deze layout. Om een stap te wijzigen of te testen in de inline editor is het hierdoor niet altijd meer nodig om het formulier vanaf het begin te doorlopen. Deze nieuwe functionaliteit is zeker handig bij form-definitions met veel layouts.
Nieuwe functionaliteit – Selecteer in myNovuDialog's inline editor nu direct welke integratie van uw formulier u wilt openen.
 • Heeft u een form-definition met meerdere integraties? Selecteer dan nu in de inline editor van myNovuDialog gemakkelijk van welke integratie u een preview wilt bekijken. Vervolgens kunt u ook direct de form-definition vanuit deze integratie wijzigen.
5.110 release notes pic
Nieuwe functionaliteit – Bepaalde functies van een omgeving toegevoegd aan het dashboard in myNovuDialog.
 • Aan het dashboard van myNovuDialog zijn een aantal knoppen toegevoegd zodat u direct de definitions kunt downloaden en de diagnostics kunt inzien.
Verbeteringen
 • Een aantal aanpassingen gemaakt aan NovuDialog's standaard integratie script. Het standaard script importeert nu bijvoorbeeld geen Bootstrap.JS als deze al op de pagina aanwezig is.
 • Een nieuwe versie van de NovuDialog pdf API uitgebracht. Hierdoor is het nu ook mogelijk om custom fonts en flexbox styling aan pdf’s toe te voegen.
 • Een upgrade doorgevoerd van de JQuery en Bootstrap versies die in het NovuDialog platform worden gebruikt.
 • Er wordt nu een duidelijkere melding getoond als een gebruiker in myNovuDialog inlogt met ongeldige inloggegevens.
 • In myNovuDialog is het nu meteen inzichtelijk hoeveel datamodel kolommen er zijn gekoppeld aan een datamodel entiteit.
 • Interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog
Opgeloste bugs:
 • Er gaat geen onnodige validatie meer af bij het laden van een dialog (formulier).
 • Als er in een dependency expression (afhankelijkheid op een formulierveld) haakjes worden gebruikt, geeft de dependency validator indien nodig weer een duidelijke validatiemelding.
 • In sommige situaties gaf het postcode opzoeken command in NovuDialog een foutmelding. Dit is opgelost.
Nieuwe functionaliteit – Vernieuwde geschiedenis
 • Bepaalde acties komen duidelijker terug in de history zodat u nog sneller en gemakkelijker naar een oudere versie terug kunt gaan.
 • Zolang wijzigingen nog niet zijn gepubliceerd, blijven ze in de geschiedenis voortaan in concept staan. Hierdoor wordt het nog duidelijker welke wijzigingen voor anderen nog niet zichtbaar zijn en nog gepubliceerd moeten worden.
Nieuwe functionaliteit – Laatst gemaakte wijzigingen makkelijk terugzien in de Configurator
 • Wanneer u klaar bent met het wijzigen van een definition in myNovuDialog wordt u gevraagd om een beschrijving toe te voegen van de wijzigingen. De volgende persoon die deze definition gaat wijzigen ziet dit bericht nu ook in de Configurator terug.
Nieuwe functionaliteit – Inloggen in myNovuDialog met e-mailadres
 • In myNovuDialog kunt u nu met alle type accounts inloggen met uw e-mailadres.
Verbeteringen:
 • Style en interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog.
 • Style en interactie verbeteringen doorgevoerd in de Configurator.
 • Proces voor het bewerken en publiceren van definities is verbeterd en in de Configurator gelijkgetrokken aan de werkwijze en begrippen in myNovuDialog.
 • Een aanpassing gemaakt in het voorbeeld/preview van formulieren in myNovuDialog waardoor de grenzen van het formulier nog beter te onderscheiden zijn.
 • Ervoor gezorgd dat er in een reference definition kan worden verwezen naar een waarde met daarin “https://”".
Opgeloste bugs:
 • Verschillende kleine bugjes in de geschiedenis functionaliteiten van NovuDialog opgelost. Bij het herstellen van een oudere versie werd er eerst een kopie van deze oude versie gemaakt.
 • Opgelost dat de naam van definitions niet correct werd weergeven.
Nieuwe functionaliteit – Vanuit de Configurator direct een definition in myNovuDialog openen
 • In de Configurator is aan alle definitions een button “Open in myNovuDialog” toegevoegd. Met behulp van deze functie kunt u de definition direct inzien en wijzigen via myNovuDialog. Aan form-definitions is hiernaast ook een “preview” button toegevoegd. Door op deze button te klikken komt u direct in een preview van uw formulier in myNovuDialog. Zo kunt u snel bekijken hoe u wijzigen er in het formulier uit komen te zien.
Nieuwe functionaliteit – Support sectie toegevoegd in de Configurator
 • In de ribbon van de Excel Configurator is een “support” sectie toegevoegd. Vanuit deze sectie navigeert u direct naar de release notes, documentatie en de
Nieuwe functionaliteit – A/B variatie op container
 • Het is nu mogelijk om een A/B variation op een container te zetten. Hiermee is het mogelijk geworden om een hele container in een keer toe te wijzen aan een bepaalde A/B variatie.
Verbeteringen:
 • Bij het verwijderen van een gebruiker uit NovuDialog wordt er een extra controle uitgevoerd wanneer deze gebruiker nog in een groep zit.
 • Een versleept veld krijgt nu altijd een afwijkende kleur. Dit om beter te kunnen zien wat u heeft aangepast.
Opgeloste bugs:
 • Tekst liep soms door buiten pop-ups in myNovuDialog
 • In myNovuDialog preview modus was het soms mogelijk om een taal te selecteren, waarin het formulier niet aanwezig is
 • Opgelost dat de Configurator weer werkt in Excel online
Example new tabblad
Nieuwe functionaliteit – Een voorbeeld van uw formulier gemakkelijk in een nieuw tabblad of venster openen
 • In myNovuDialog is het erg handig om als u in het ene tabblad aan het wijzigen bent in een ander tabblad een voorbeeld van uw formulier open te hebben staan. Zo kunt u direct zien hoe uw wijzigen er in het formulier uitzien. Een voorbeeld van uw formulier opent u nu gemakkelijk in een nieuw tabblad door met uw rechtermuisknop op de button “Voorbeeld” te klikken.
Nieuwe functionaliteit – Validatiemeldingen ter waarschuwing
 • Als men in NovuDialog een wijziging doet, kan er een validatiemelding verschijnen waarin wordt aangegeven dat de wijziging om een bepaalde reden niet kan worden opgeslagen. Nieuw is dat er nu ook validatiemeldingen ter waarschuwing verschijnen kunnen verschijnen. Bij dit soort meldingen is het mogelijk om deze te negeren en de wijziging alsnog op te slaan. Een validatiemelding ter waarschuwing kan bijvoorbeeld verschijnen wanneer u foutieve HTML aan een formulier wilt gaan toevoegen.
Nieuwe functionaliteit – Selecteer gemakkelijk de A/B variatie waarin een formulierveld getoond dient te worden
 • Bij het aanmaken van een nieuw formulierveld kunt u nu gemakkelijk selecteren in welke AB-variatie het formulierveld getoond dient te worden. Standaard wordt een nieuw formulierveld altijd getoond. U kunt ervoor kiezen om het formulierveld enkel in een bepaalde variatie te tonen door deze aan te vinken.
Nieuwe functionaliteit – Maak gebruik van onze nieuwe pdf API gebaseerd op Chromium.
 • Met onze nieuwe pdf API kunnen nog mooiere pdf’s worden gecreëerd. Gebruik nu ook bijvoorbeeld custom fonts en flexbox styling in uw pdf’s.
Verbeteringen:
 • Style en interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog
 • De Nederlandse variant van myNovuDialog is tekstueel uitgebreid.
 • De Geschiedenis is uitgebreid met een functie om direct naar de meest recente versie terug te gaan.
Opgeloste bugs:
 • De scrollbar verdween soms na een update in myNovuDialog.
 • Een button die enkel edit modus getoond dient te worden, werd ook in preview modus getoond.
Nieuwe functionaliteit - Een voorbeeld van uw formulier gemakkelijk in een nieuw tabblad of venster openen
 • In myNovuDialog is het erg handig om als u in het ene tabblad aan het wijzigen bent, in een ander tabblad een voorbeeld van uw formulier open te hebben staan. Zo kunt u direct zien hoe uw wijzigen er in het formulier uitzien. Een voorbeeld van uw formulier opent u nu gemakkelijk in een nieuw tabblad door met uw rechtermuisknop op de button “Voorbeeld” te klikken.
Example new tabblad
Nieuwe functionaliteit – Maak gebruik van onze nieuwe pdf API gebaseerd op Chromium
 • Met NovuDialog's nieuwe pdf API kunnen nog mooiere pdf’s worden gecreëerd. Veel van de stylingsmogelijkheden die Chromium biedt, zoals custom fonts en flexbox styling, kunnen nu worden gebruikt in uw pdf’s.
Nieuwe functionaliteit – Kopieer een formulier control naar een andere layout
 • De dupliceer functie is uitgebreid met een kopieer functie waarbij ook een andere layout(stap) kan worden gekozen. Hiermee kunt u in myNovuDialog eenvoudig een formulier control of een stuk content naar een andere stap kopiëren.
Nieuwe functionaliteit – Validatiemeldingen ter waarschuwing
 • Als men in NovuDialog een wijziging doet, kan er een validatiemelding verschijnen waarin wordt aangegeven dat de wijziging om een bepaalde reden niet kan worden opgeslagen. Nieuw is dat er nu ook validatiemeldingen ter waarschuwing kunnen verschijnen. Bij dit soort meldingen is het mogelijk om deze te negeren en de wijziging alsnog op te slaan.
Nieuwe functionaliteit – Selecteer gemakkelijk de A/B variatie waarin een formulierveld getoond dient te worden
 • Bij het aanmaken van een nieuw formulierveld kunt u nu gemakkelijk selecteren in welke AB-variatie het formulierveld getoond dient te worden. Standaard wordt een nieuw formulierveld altijd getoond. U kunt ervoor kiezen om het formulierveld enkel in een bepaalde variatie te tonen door deze aan te vinken.
Formfield A-B variation selection
Verbeteringen:
 • Style en interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog.
 • De Nederlandse vertaling van myNovuDialog is tekstueel uitgebreid.
 • De Geschiedenis in myNovuDialog is uitgebreid met een button om direct naar de meest recente versie terug te gaan.
Opgeloste bugs:
 • De scrollbar verdween soms na een update in myNovuDialog.
 • Wanneer er op de "wijzigingen ongedaan maken" button werd geklikt, werd het voorbeeld van het formulier niet bijgewerkt.
Nieuwe functionaliteit - Drupal plugin
 • Heeft u een Drupal website versie 9 of hoger? Installeer dan de nieuwe NovuDialog integratie module voor Drupal om zo nog gemakkelijker NovuDialog formulieren in uw Drupal website te kunnen integreren.
Nieuwe functionaliteit – Bootstrap 5 support
 • Bootstrap 5 support is toegevoegd voor een gemakkelijkere integratie van formulieren binnen Bootstrap 5 websites.
Nieuwe functionaliteit – Integratie met Microsoft Power Automate
 • Met behulp van Microsoft Power Automate kunnen geautomatiseerde flows worden ingericht, waarin NovuDialog formulieren en honderden populaire apps en services kunnen worden verwerkt. Gebruik Power Automate bijvoorbeeld om na afronding van een formulier geautomatiseerd een e-mail te verzenden.
Nieuwe functionaliteit – Kopiëren van een formulier veld naar een andere formulier stap in myNovuDialog
 • In myNovuDialog is het nu mogelijk om een veld te kopiëren naar een andere layout (stap).
Verbeteringen:
 • De styling van de formulier preview pagina in myNovuDialog geoptimaliseerd.
 • Verbeteringen doorgevoerd in de performance van myNovuDialog.
 • De Nederlandse variant van het myNovuDialog platform is tekstueel uitgebreid en geoptimaliseerd.
 • Interactie verbeteringen doorgevoerd in de sectie waar gebruikers aangemaakt kunnen worden in myNovuDialog.
 • Notificiaties in myNovuDialog worden nu van nieuw naar oud getoond.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat het wijzigen van formulieren in de full screen modus weer werkt.
 • In myNovuDialog wordt er geen dubbele scroll bar meer getoond.
Nieuwe functionaliteit - Upgrade naar ASP.Net Core 6
 • Er is een upgrade van het NovuDialog Core Framework uitgevoerd naar Microsoft .Net 6. De code is aangepast om gebruik te maken van deze nieuwe van het framework. Benieuwd naar de nieuwe functionaliteiten in deze versie? Bekijk dan Microsoft's overzicht.
Nieuwe functionaliteit - Integreren NovuDialog Portal functionaliteiten in myNovuDialog
 • De NovuDialog portal applicatie is nu geïntegreerd in myNovuDialog. Hiermee is er geen aparte applicatie meer voor het beheren van de gebruikers en projecten en zijn de volgende functionaliteiten nu direct vanuit myNovudialog beschikbaar:
  • Gebruikers toevoegen en beheren in myNovuDialog
   Het is nu mogelijk om in myNovuDialog nieuwe gebruikers, met bijbehorende accounts, aan te maken. Vervolgens kunnen deze gebruikers rechten toegewezen krijgen. Als een account geblokkeerd is, bijvoorbeeld doordat het wachtwoord een aantal keer foutief is ingevoerd, kan het account in myNovuDialog weer actief gemaakt worden.
  • Project settings aanpassen in myNovuDialog
   Pas in myNovuDialog gemakkelijk de algemene project instellingen aan. Onder de algemene project instellingen vallen de naam van het project, een beschrijving van het project en een bij het project horend logo.
project instellingen mynovudialog
Verbeteringen:
 • Een verbeterde afhandeling bij een switch tussen de tekst en de code editor doorgevoerd.
 • Stijl en interactie verbeteringen doorgevoerd.
 • Een heel aantal validatiemeldingen in het NovuDialog platform verduidelijkt.
Opgeloste bugs:
 • Problemen bij het aanmaken van een nieuw project en het wijzigen van de project instellingen opgelost.
 • In myNovuDialog kan ieder soort definition weer worden aangemaakt zonder dat er een foutmelding wordt getoond.
 • Geïmplementeerd dat er geen error meer verschijnt in myNovuDialog bij een spatie aan het einde van een naam van een definition.
 • Bug in de koppeling met de Postcode opzoek service opgelost.
Nieuwe functionaliteit – Zelf een nieuw project aanmaken en project eigenschappen aanpassen.
 • In myNovuDialog is de functie toegevoegd om, indien u daarvoor de juiste rechten heeft, een nieuw project aan te maken en/of project eigenschappen aan te passen. Onder de project eigenschappen vallen o.a. de naam van het project, een beschrijving over de inhoud van het project en een project logo.
Nieuwe functionaliteit - Support pagina toegevoegd aan het NovuDialog platform.
 • Een vraag tijdens het bouwen of beheren van formulieren? U kunt onze helpdesk gemakkelijk en snel via e-mail, telefoon of Microsft Teams bereiken. Op de support pagina in myNovuDialog, bereikbaar via het menu, vindt u de contact informatie.
Update van functionaliteit – Indeling “formulierveld wijzigen” pop-up aangepast.
 • De pop-up om een formulierveld te kunnen wijzigen is overzichtelijker geworden. De content en/of het label van een formulierveld kunt u nu meteen in het eerste tabje van deze pop-up wijzigen.
Verbeteringen:
 • De Nederlandstalige variant van de myNovuDialog applicatie uitgebreid en geoptimaliseerd.
 • Kleine stijl en interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog.
 • Verbeteringen doorgevoerd aan het kaartje voor de meest recent gewijzigde definitions. De verschillende integraties van een form-definition worden hier nu overzichtelijker getoond.
 • Bij het doen van veel wijzigingen in grote form-definitions is de performance van myNovuDialog significant verbeterd.
 • Interactie verbeteringen doorgevoerd in de NovuDialog Configurator.
Opgeloste bugs:
 • Als een form-definition verwijderd wordt, verschijnt er geen onnodige error melding meer.
 • Opgelost dat alle pop-ups in myNovuDialog weer mooi weergeven worden op alle schermformaten.
Nieuwe functionaliteit – Push definitions in myNovuDialog.
 • Het is nu mogelijk om vanuit myNovuDialog definities te pushen (kopiëren) naar een andere environment in de OTAP (ontwikkel - test - acceptatie - productie) straat. Als u een definition naar een andere omgeving wilt pushen, dan dient u ervoor zorgen dat de definition ontgrendeld is. Daarna kunt u de definition pushen. Selecteer hiervoor de environment waarop u een kopie wilt plaatsen en voeg optioneel ook een beschrijving toe van wat er precies gewijzigd is.
voorbeeld van een gedeelde link uit myNovuDialog
Nieuwe functionaliteit - Configureer hoe vaak de Task Manager een opdracht opnieuw mag proberen uit te voeren.
 • De Task Manager kan opdrachten uitvoeren, zoals het sturen van een e-mail of het inschieten van data in de backoffice. Het kan, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat het de Task Manager na meerdere keren proberen niet lukt om een opdracht uit te voeren. In NovuDialog is het nu configureerbaar hoe vaak de Task Manager een opdracht opnieuw mag proberen uit te voeren.
Verbeteringen:
 • Een pop-up toegevoegd aan de Configurator zodat de gebruiker er extra op wordt geattandeerd als hij tegelijkertijd met een andere gebruiker een definitie aan het wijzigen is.
 • De Nederlandse vertaling van het myNovuDialog platform geoptimaliseerd.
 • Na een logout uit myNovuDialog wordt een gebruiker nu direct teruggestuurd naar de inlogpagina.
 • Kleine stijl en interactie verbeteringen doorgevoerd in het NovuDialog platform.
Opgeloste bugs:
 • Problemen met het laden van no-conflict integraties in de Safari browser opgelost.
 • Het is weer mogelijk om in de inline editor van myNovuDialog de samenvatting van formulieren te wijzigingen.
 • Bij een meertalig formulier wordt op een formulierveld de Pre Content weer juist getoond.
Nieuwe functionaliteit – myNovuDialog zowel in het Engels als Nederlands beschikbaar.
 • De gehele myNovuDialog applicatie ook Nederlandstalig beschikbaar gemaakt. Switch nu in het hoofdmenu onder uw initialen gemakkelijk van taal.
voorbeeld van een gedeelde link uit myNovuDialog
Nieuwe functionaliteit - Per formulier gemakkelijk een integratie script downloaden en integratie instructies bekijken.
 • In myNovuDialog, onder het tabje formulier definitie, is de mogelijkheid toegevoegd om voor iedere integratie van het formulier gemakkelijk het integratie script te downloaden. Ook zijn hier instructies toegevoegd over hoe het formulier kan worden geïntegreerd in een website, app of mijn omgeving.
integratie script downloaden button


Update van functionaliteit - Bij aanmaken nieuw formulier kiezen tussen "nieuw", "kopie" of "upload".

De "formulier definitie aanmaken" wizard uitgebreid met de mogelijkheid om drie verschillende methodes te gebruiken:

 • Een geheel nieuw formulier aanmaken.
 • Een kopie van een andere formulier definitie als uitgangspunt nemen voor het nieuwe formulier.
 • Het uploaden van een metadata definitie bestand en dat als uitgangspunt voor het nieuwe formulier nemen.
Verbeteringen:
 • Kleine stijl en interactie verbeteringen toegepast in myNovuDialog.
 • De toegankelijkheid van myNovuDialog onderzocht en hier verbeteringen in doorgevoerd.
 • De standaard Bootstrap 3 templates hebben nu ook mail en PDF support.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat het project logo soms niet werd weergeven in myNovuDialog.
 • Ervoor gezorgd dat de beschrijving/description van een command weer getoond wordt.
 • De scrollbar zit nergens meer verstopt achter een header in myNovuDialog.
 • Opgelost dat het verwijderen van een layout via de undo functionaliteit, niet altijd werkte.
Nieuwe functionaliteit – Delen van een myNovuDialog URL inclusief een "rich preview"
 • Bij het delen van een formulier preview URL uit myNovuDialog in MS Teams of Whatsapp krijgt u een "rich preview" te zien.
voorbeeld van een gedeelde link uit myNovuDialog
Nieuwe functionaliteit – Het wijzigen van de properties op projecten en environments kan nu in myNovuDialog
 • Met de juiste rechten kunt u nu direct in myNovuDialog de project en environment gegevens wijzigen, bijvoorbeeld: naam, beschrijving, stage, API-URL en het URL-path.
Update van functionaliteit - Tekst editor in myNovuDialog bijgewerkt:
 • In myNovuDialog is de tekst editor aangepast met eenvoudigere opmaak mogelijkheden. Met de editor kunt u content, labels en validatiemeldingen nu bijvoorbeeld gemakkelijker underlinen, bold of cursief maken. Ook de switch naar een HTML editor is verbeterd.
voorbeeld van CK editor in myNovuDialog
Update van functionaliteit - Textbox formuliervelden

De standaard textbox formuliervelden zijn uitgebreid en verduidelijkt in naamgeving. Uit de volgende algemene Textbox formuliervelden kan nu worden gekozen:

 • Textbox: Een normaal tekstveld waarin alle karakters uit het alfabet inclusief: "@ . * , - ' ( ) tabs newline" zijn toegestaan.
 • Textbox Allow All: Een tekstveld waarin alle karakters zijn toegestaan.
 • Multiline Textbox: Een groot, multiline, tekstveld waarin alle karakters uit het alfabet inclusief: "@ . * , - ' ( ) tabs newline" zijn toegestaan.
 • Multiline Textbox Allow All: Een groot, multiline, tekstveld waarin alle karakters zijn toegestaan.
Verbeteringen:
 • Er zijn kleine interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog. Denk aan het tonen van lange namen in pop-ups en het verbeteren van de mobiele weergave.
 • Bij het aanmaken van een nieuwe layout (formulier stap, mail of pdf), worden nu alleen de voor het geselecteerde layout type relevante velden getoond.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat een checkbox control soms niet kon worden uitgevinkt.
 • De handtekening in een handtekening formulierveld liep niet altijd synchroon met de muis.
 • Het overnemen van een definition (override definition) van iemand anders werkte niet alijd juist
 • Op het Radio Single formulierveld (control) kan nu ook maar echt één valid value worden ingesteld.
Nieuwe functionaliteit - History inzien en terug naar vorige versie in myNovuDialog
 • Krijg in myNovuDialog nu gemakkelijk inzicht in de versiegeschiedenis van formulieren. Open een vorige versie van een formulier door op "Get" te klikken en zet deze versie desgewenst terug door op "Lock and restore" te klikken.
history scherm myNovuDialog
Nieuwe functionaliteit – Ondersteuning voor Managed Identity
 • Ondersteuning voor Managed Identity toegevoegd aan het NovuDialog platform. Door toegang tot o.a. databases en storage accounts te regelen via een managed identity kunnen wachtwoorden extra worden beveiligd.
Nieuwe functionaliteit – Een automatisch gegenereerd datamodel
 • In NovuDialog is het nu mogelijk om formulieren aan te maken, zonder hieraan bij het aanmaken een bestaande datamodel definition te hoeven koppelen. Kies hiervoor bij het creëren van een form-definition achter datamodel voor "Automatic". Op ieder formulierveld kunt u nog steeds een datamodel veld opgeven. Van alle geconfigureerde datamodel velden wordt vervolgens automatisch een datamodel gegenereerd .
Kiezen voor automatisch gegenereerd datamodel
Verbeteringen:
 • Een aantal style en interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog.
 • Een aantal validatiemeldingen toegevoegd.
 • De style van het het character counter control verbeterd.
 • De "show hidden fields" button wordt alleen getoond als er ook echt verborgen formuliervelden aanwezig zijn.
 • Ervoor gezorgd dat een gebruiker met enkel preview rechten geen definitions meer kan downloaden.
Opgeloste bugs:
 • Niet alle wijzigingen waren altijd zichtbaar in de "Publish pending changes" pop-up.
 • De inline editor viel bij multi-step formulieren soms weg.
Nieuwe functionaliteit – Wizard voor het aanmaken van een nieuwe definition
 • Door middel van een wizard wordt u begeleid bij het aanmaken van een nieuwe definition voor bijvoorbeeld een nieuw formulier.
 • In de wizard kunt u het gewenste type definiton selecteren en worden de benodigde vragen vervolgens uitgevraagd.
 • Klik daarna op "Create" en de nieuwe definition wordt toegevoegd in uw online omgeving.
 • Indien het een nieuw formulier betreft kunt u deze direct uitbreiden met formuliervelden en previewen in myNovuDialog.
Nieuwe functionaliteit – Gebruikersrechten kunnen instellen.
 • myNovuDialog gebruikers kunnen nu op basis van rechten bepaalde functionaliteiten in myNovuDialog wel of niet gebruiken. Denk aan alleen preview rechten, waarin een gebruiker alleen een preview kan krijgen van definitions of edit rechten waardoor een gebruiker ook wijzigingen kan aanbrengen.
Verbeterde functionaliteit – Nieuw upload control
 • Een nieuw upload control (formulierveld) is toegevoegd aan het NovuDialog platform. Door een upload control toe te voegen aan een formulier kunnen formuliergebruikers documenten uploaden.
 • Het uploaden kan nu door eenvoudig een bestand naar het formulier te slepen of te selecteren.
 • Configureer op het upload control de bestandstypes die toegestaan zijn en de toegestane maximale grootte van bestanden.
upload control
Verbeteringen:
 • Style en interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog.
 • Documentation uitgebreid in myNovuDialog.
Opgeloste bugs:
 • Het toggle control werkte niet altijd goed. Deze werkend gemaakt.
 • Ervoor gezorgd dat het kopiëren van een definition in myNovuDialog nu altijd goed gaat.
 • Opgelost dat de relevante configureerbare onderdelen op een formulierveld niet altijd correct werden geupdate bij het switchen van control (formulierveld type).
 • Ervoor gezorgd dat defnitions niet meer twee keer getoond worden in het definitions overzicht.
Nieuwe functionaliteit – Toggle control
 • toggle control Het toggle control (formulierveld) is toegevoegd aan het NovuDialog platform. Door een toggle toe te voegen aan een formulier kunnen formuliergebruikers switchen tussen twee statussen, bijvoorbeeld ja of nee.
Nieuwe functionaliteit – Het vergroten van invoervelden
 • In myNovuDialog kunnen invoervelden, voor het toevoegen van content aan formulieren, worden vergroot. Dit helpt bij het houden van overzicht tijdens het toevoegen van grote stukken content aan een formulier.

Nieuwe functionaliteit – In myNovuDialog snel toegang tot een formulier preview en de formulier instellingen
 • Krijg bij het openen van een formulier definition in myNovuDialog nu direct toegang tot een formulier preview. In edit modus kunt u hierin, met behulp van een inline editor, direct wijzigingen doorvoeren. Klik op het het onderstaande icoontje om gemakkelijk algemene form definition instellingen, zoals de naam van de definition, te wijzigen.
Klik op het gear icoon om algemene formulier settings te wijzigen. Algemene form definition instellingen wijzigen
Verbeteringen:
 • Diverse interactie verbeteringen doorgevoerd aan verschillende pagina’s in myNovuDialog zoals de “projects overzicht pagina”, de “environments overzicht pagina”, het "formulier preview" scherm en het "formulier inline edit" scherm.
 • Verbeteringen toegevoegd aan de breadcrumb in myNovuDialog. Hierdoor kan er eenvoudiger worden geswitched tussen definitions en omgevingen (environments).
 • Het project logo verplaats naar de linker bovenhoek in myNovuDialog om duidelijker zichtbaar te maken welk project er actief is.
Opgeloste bugs:
 • Als er op het informatiebuttontje wordt geklikt in myNovuDialog dan verdween het informatiebuttontje. Ervoor gezorgd dat informatiebuttontjes, als erop wordt geklikt, blijven staan.
 • In het preview scherm worden niet opgeslagen wijzigingen niet meer getoond. Deze horen namelijk alleen zichtbaar te zijn in het edit scherm.
 • Ervoor gezorgd dat er in myNovuDialog bij het toevoegen van een nieuw formulier direct een "lege" preview van het formulier bekeken kan worden in plaats van dat er een error melding verschijnt.
Nieuwe functionaliteit – Vernieuwd preview scherm op form definitions
 • Krijg nu op een overzichtelijkere manier een preview van uw formulieren. Switch gemakkelijker van preview naar edit modus en bekijk sneller verschillende integrations, variations en talen.
Nieuwe functionaliteit - Switchen tussen A/B variations in preview modus
 • sitwch variation Als er in een formulier wordt gewerkt met A/B testen worden sommige formuliervelden alleen in de “original” variant en andere formuliervelden alleen in bijvoorbeeld de “B” variant van een formulier getoond. Selecteer nu gemakkelijk in de preview modus en in de inline editor van myNovuDialog welke variant (variation) van uw formulier u wilt bekijken.
Nieuwe functionaliteit – Switchen tussen talen in preview modus
 • switch culture In het NovuDialog platform kunnen formulieren gemaakt worden in meerdere talen. Kies onder “culture” in de preview modus en in de inline editor van myNovuDialog nu gemakkelijk in welke taal u een formulier wilt bekijken.
Nieuwe functionaliteit – Download alle configuratie definitions
 • Aan iedere environment in het “environments” scherm van myNovuDialog is een “download definitions” button toegevoegd. Door op deze knop te klikken kunt u alle definitions, die in deze environment aanwezig zijn, gemakkelijk in JSON format downloaden.
Klik op deze button om formulier definitions te download in JSON format
Verbeteringen:
 • Bij het aanmaken en wijzigen van formuliervelden worden in myNovuDialog vanaf nu alleen de relevante configureerbare onderdelen getoond. Het "checkbox" formulierveld heeft bijvoorbeeld nooit een label, dus label wordt niet meer getoond in de configuratie mogelijkheden op dit type formulierveld.
 • Interactie verbeteringen doorgevoerd in myNovuDialog. Zo zijn in het environment scherm teksten onder de buttons direct zichtbaar gemaakt. Ook worden alle kruisjes op een gelijke gebruiksvriendelijke wijze getoond.
 • Een verbetering in de afhandeling bij een invoer van een ongeldige URL doorgevoerd.
 • Verbeteringen doorgevoerd om leesbaardere URL’s te realiseren. Zo is een “/ ” niet meer toegestaan in een definition naam omdat dit niet goed kan worden verwerkt in de URL. Ook wordt vanaf nu een spatie in de definition naam omgezet naar een underscore in de URL.
Opgeloste bugs:
 • Bij een integration ID kon een spatie worden ingevuld. Vervolgens werkte deze niet. Er is een validatiemelding toegevoegd zodat een integration ID enkel cijfers, letters en underscores mag bevatten.
 • Een duidelijke standaard validatiemelding, toegevoegd aan het KvK control.
 • Ervoor gezorgd dat projects in de configurator weer op alfabetische volgorde staan gesorteerd.
Nieuwe functionaliteit - Signature control
 • Een "signature control", is toegevoegd aan het NovuDialog platform. Door dit control (formulierveld) toe te voegen aan uw formulier, kunt u uw formulier door formuliergebruikers laten ondertekenen. U kunt het signature control ook plaatsen in de output van het formulier, bijvoorbeeld in een e-mail of pdf, om zo ook hier de in het formulier aangeleverde handtekening te tonen.
icoon voor handtekening formulierveld
Nieuwe functionaliteit - Statusiconen voor definitions in myNovuDialog
 • Wilt u een formulier wijzigen, dan dient u er zeker van te zijn dat niemand anders tegelijkertijd ook aan het wijzigen is. Dit is de reden dat er aan iedere definition in het myNovuDialog platform een statusicoon hangt.
  Is iemand anders bezig met het wijzigen van de definition dan is het statusicoon een rood gesloten slotje hangend aan een rondje met daarin de initialen van de persoon die aan het wijzigen is.
  Is niemand bezig met het wijzigen van definitions dan is het statusicoon een grijs open slotje met daarin de initialen van diegene die het laatst de definition heeft gewijzigd.
  Wilt u beginnen met wijzigen? Klik dan op "edit" en het statusicoontje zal veranderen naar een groen gesloten slotje hangend aan een rondje met daarin uw eigen initialen. Op deze manier ziet iedereen dat u de definition heeft "gelocked" en bezig bent met het doen van wijzigingen.
iconen die de status van een definition aangeven
Nieuwe functionaliteit - Support sectie in de myNovuDialog
 • Op zoek naar documentatie over het gebruik van het NovuDialog platform, snel vanuit myNovuDialog naar de release notes of direct contact met onze klantenservice? Klik op het nieuwe vraagteken icoontje rechtsboven in myNovuDialog en u regelt het direct.
Support section myNovuDialog
Verbeteringen:
 • Lange defintion namen zijn soms niet helemaal zichtbaar. In deze versie is toegevoegd dat de hele definition naam zichtbaar wordt als u met uw muis over de tekst gaat.
 • Verbeteringen doorgevoerd aan de standaard pdf templates in NovuDialog.
 • Extra validaties toegevoegd die verschijnen als er wijzigingen worden gedaan waardoor een formulier niet meer getoond kan worden.
 • Een aantal validatiemeldingen verduidelijkt en/of toegevoegd.
 • Om een tooltip (informatiebutton) te kunnen tonen op een formulierveld was een label noodzakelijk. Het is nu ook mogelijk om enkel een tooltip toe te voegen op een control.
Opgeloste bugs:
 • De myNovuDialog search functionaliteit kon traag reageren indien het een groot formulier betrof. Door betere afhandeling is dit geoptimaliseerd en zijn de search resultaten altijd snel zichtbaar.
 • Betere controle op het bestaan van een SublayoutName, voordat deze gebruikt wordt.
 • Het toevoegen en opslaan van een formulierveld, zonder dat daarin een control naam is vermeld, is niet meer mogelijk.
Nieuwe functionaliteit - KnowledgeBase-definition:
 • Een nieuw definition type "KnowledgeBase-definition", toegevoegd aan het NovuDialog platform. In een KnowledgeBase-definition kan een kennisbank worden opgebouwd door middel van het toevoegen van knowledge items. Een knowledge item kan een stuk tekst, een document of een artikel zijn. De knowledge base kan worden geïntegreerd in bijvoorbeeld een chatbot of een faq pagina. Voor het toevoegen van de KnowledgeBase-definition is gebruik gemaakt van bestaande technologie uit het NovuQnA platform.
icoon voor KnowledgeBase-definition
Nieuwe functionaliteit - Html control met HTML editor toegevoegd:
 • Als u het nieuwe HTML control in myNovuDialog toevoegt aan een Form-defintion krijgt u toegang tot een uitgebreide HTML editor. Dit is een code editor die u doormiddel van syntax highlighting helpt bij het schrijven van nette HTML. Dit control is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het toevoegen van specifieke onderdelen in een design die met HTML kunnen worden ingevuld. Control opties zoals geavanceerde afhankelijkheden of DataParams zijn hierin beschikbaar.
Nieuwe functionaliteit - Bij een HTML mail gemakkelijk een preheader instellen:
 • Een preheader is een preview van een e-mail die door e-mailproviders wordt getoond. In bijvoorbeeld Outlook ziet de ontvanger van een e-mail deze tekst al voordat de e-mail is geopend. Door zelf een duidelijke preheader toe te voegen, maakt u de ontvanger duidelijk waar de e-mail over gaat en kunt u het openingspercentage van de e-mail verhogen. Voeg nu gemakkelijk zelf een preheader toe aan uw e-mails door in een mail layout het control "Layout Property" met het label "Preheader" toe te voegen. Onder "content" kunt u de tekst, die u in de preheader van de mail wilt laten zien, verwerken.
Update van functionaliteit - Tekst editor in myNovuDialog bijgewerkt:
 • In myNovuDialog is de tekst editor uitgebreid met eenvoudige opmaak mogelijkheden. Met deze editor kunt u content, labels en validatiemeldingen gemakkelijk underlinen, bold of cursief maken. Ook een lijst behoort tot de mogelijkheden.
voorbeeld van Quill editor in myNovuDialog
Verbeteringen:
 • Een aantal validatiemeldingen uitgebreid, waaronder HTML validatie op basis van correcte XHTML.
 • Validatiemelding in de configurator worden netter en duidelijker weergeven.
 • In myNovuDialog meerdere verbeteringen in naamgeving en vormgeving doorgevoerd.
 • Door middel van een nieuw pdf template control een verbetering doorgevoerd in de manier hoe controls standaard worden getoond in een pdf.
 • HTML mails worden nu ook als Tekst verzonden om zo de spamscore te verbeteren.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat het pushen van een data model definition naar een nieuwe omgeving niet altijd werkt.
 • Het dupliceren van een formfield waarop IsMandatory=true is ingesteld, geeft niet meer een IsMandatory error.
 • Een AB variation met de naam "ORIGINAL" wordt weer goed afgehandeld.
Nieuwe functionaliteit - Naast Funnel Steps nu ook Steps:
 • Naast het layout type "FunnelStep" is nu ook het layout type "Step" toegevoegd. Een FunnelStep is gedefinieerd als een formulierstap die per definitie moet worden ingevuld en moet worden gepasseerd om naar de volgende stap in het formulier te kunnen gaan. Een "Step" is een formulierstap waarbij deze verplichting is weggehaald. Hiermee is iedere "Step" vrij benaderbaar en kunnen formuliergebruikers in willekeurige volgorde door formulierstappen navigeren.
Nieuwe functionaliteit - Pre-content voor een button:
 • De mogelijkheid toegevoegd om, onder Pre Content, direct vóór een button content te kunnen plaatsen. Gebruik dit bijvoorbeeld om extra uitleg te geven of om de klik op de button extra uit te lichten.
Pre Content voor een button in een formulier
Nieuwe functionaliteit - Uitbreiden afhankelijkheden met "CONTAINS":
 • NovuDialog's uitgebreide set aan instelbare afhankelijkheden hebben we uitgebreid met "CONTAINS". Door CONTAINS == "afhankelijke tekst" in een dependency te gebruiken, kunt u een afhankelijkheid laten afgaan als de gebruikersinput de "afhankelijke tekst" als waarde bevat. Toon bijvoorbeeld een extra stuk tekst met meer uitleg of een extra formuliervraag als de gebruikersinput in een formulierveld waar vrije tekst kan worden ingevuld de afhankelijke tekst bevat.
Nieuwe functionaliteit - HTML 5 datepicker control:
 • Met dit nieuwe control kan voor het invullen van een datum worden gekozen om de native HTML5 datepicker te gebruiken. Hiermee kunnen formuliergebruikers een datum selecteren vanuit een kalender.

Verbeteringen:
 • De werking van de Reference-definition verbeterd door per formulier slechts één keer de Reference-definition te raadplegen in plaats van bij elke Reference-Param in een formulier.
 • In het Multiline Textbox control worden bepaalde spamgevoelige karakter zoals "#" niet meer toegestaan. Gebruik het Multiline Textbox Allow All control als u wilt dat alle karakters wel zijn toegestaan.
 • Een heel aantal validatiemeldingen toegevoegd en verduidelijkt.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat een tooltip binnen een RowContainer niet gesloten kan worden met het kruisje.
 • Ervoor gezorgd dat er weer een waarde geselecteerd kan worden in het searchable dropdown control.
 • Opgelost dat er niet meer een error melding verschijnt wanneer er geen huisnummertoevoeging wordt ingevuld bij een adres waar alleen huisnummertoevoegingen van bekend zijn.
Nieuwe functionaliteit - De reference definition:
 • Heeft u bepaalde stukken tekst of bepaalde gegevens, die in meerdere formulieren of in eenzelfde formulier meerdere keren worden gebruikt, dan kunt u deze in een reference definition op één plaats toevoegen en beheren. Vervolgens koppelt u deze waarde eenvoudig op plekken waar u dat wilt. Deze nieuwe functionaliteit draagt bij aan meer efficiëntie tijdens het bouwen en beheren van webformulieren omdat u formulier onderdelen (bijvoorbeeld een clausule, voorwaarde of bedanktpagina tekst), die u in meerdere formulieren gebruikt, nu gemakkelijk en snel op één plaats kan beheren.
Hoe je een reference definition creëert in de configurator
Nieuwe functionaliteit - Een Sublayout Container vanuit een external form integreren:
 • Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheid om Sublayout Containers vanuit een external form toe te voegen aan een form definition. In andere woorden betekent dit dat er nu in een formulier gemakkelijker onderdelen uit een ander (external) formulier toegevoegd kunnen worden.
Nieuwe functionaliteit - Een formulier preview inclusief (een deel van) de integratiepagina:
 • Voeg een stylesheet toe aan de NovuDialog Editor en bekijk in de Inline Editor en/of formulier preview hoe een formulier eruit gaat zien op de pagina waarin deze geïntegreerd gaat worden.
Verbeteringen:
 • Een nieuwe error melding tonen bij gebruik van een datatype die niet in het datamodel is opgenomen. Zo wordt het voor een gebruiker sneller duidelijk als er bijvoorbeeld een tikfout is gemaakt in een datatype.
 • Bij het aanmaken van een form, model, style, prefil, reference of resource definition gaat de state van de definition direct op locked. Zo kan de gebruiker de desbetreffende definition direct wijzigen zonder de definition eerst handmatig op locked te hoeven zetten.
Opgeloste bugs:
 • Validatie van een Data-Param en van een Date-Param via de configurator gaat nu weer altijd goed.
 • Opgelost dat door een time out een formulier in no-conflict soms niet werd geladen.
 • Ervoor gezorgd dat er niet meer een 404 error verschijnt als er op de save knop rechtsboven in de Editor wordt geklikt.
Nieuwe functionaliteit - Informatie tooltips Editor:
 • Informatie tooltips met uitleg bij alle properties in de Editor toegevoegd.
Nieuwe functionaliteit - Een textbox control met een karakter countdown:
 • Door dit control toe te voegen aan een formulier ziet de gebruiker in een textbox precies hoeveel karakters hij mag gebruiken en hoeveel karakters hij reeds heeft gebruikt.

Opgeloste bugs:
 • Een bug opgelost m.b.t het niet updaten van checkboxes in combinatie met booleans in het datamodel.
 • Opgelost dat het veranderen van een naam van een form definition problemen geeft bij het opslaan van andere definties.
 • Opgelost dat "TextBox" twee keer is opgenomen in het rijtje van te kiezen controlnames in een form definition.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Het bekijken van een funnel preview waarin pending changes zichtbaar zijn.
 • Het sluiten van een pop-up sublayout gekoppeld met de event dispatcher om dit te kunnen meten in een analytics implementatie.
 • E-mail adressen overschijfbaar gemaakt vanuit settings.
 • Resource Editor toegevoegd.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen die bij hebben gedragen aan een betere performance doorgevoerd.
 • Duidelijker zichtbaar gemaakt wanneer een definition in een unlocked (non-editable) state is in de Configurator.
 • Integrations hebben vanaf deze versie altijd een default.
 • SublayoutContainer rij een onderscheidbaardere kleur gegeven in de Configurator.
Opgeloste bugs:
 • De Inline Editor werkt nu ook met sublayouts.
 • Opgelost dat er ook in de mail gewerkt kan worden met het dataparam format om een spatie voor een waarde te zetten.
 • Bij het kopiëren van een language field wordt er niet meer -copy achter de culture gezet.
 • Het serverside validatie format van een datum is weer juist.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Upgrade naar ASP.NET Core 3.1.
 • Embedded mailservice o.b.v. html templates.
 • Mogelijkheid om verschillende integrations (varianten van een funnel voor bijvoorbeeld een partner of whitelabel) toe te voegen aan een form definition.
 • De mogelijkheid toegevoegd om in de Editor een model te maken en uit te serveren.
Verbeteringen:
 • Upgrade voor JQuery en MomentJS
 • Model definitions beter editable gemaakt.
 • Style definitions beter editable gemaakt.
 • Bootstrap 4 templates verbeterd.
 • Validator control een title gegeven.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat als een pagina export.modules bevat, de funnel niet laadt.
 • Een autorizatie conflict met Hangfire opgelost.
 • Error in validatie opgelost die plaatsvond als een control een valid value bevat en er naar een niet bestaande kolom werd gerefereerd.
 • Een definition kan niet meer gepusht worden wanneer de bestemmingsdefinition gelocked is.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen die bij hebben gedragen aan een betere performance doorgevoerd.
 • Min/Max a.d.h.v. placeholders voor native controls.
 • API metadata endpoint maken welke genormaliseerde metadata teruggeeft voor de Editor.
 • Dubbele 'Key' toegevoegd bij AB variations
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat indien een label aanstond maar leeg was er geen label werd verwerkt.
 • Server side command melding wordt nu weer getoond.
 • Opgelost dat na een validatie error het resultaat niet meer een 500 melding is maar een validation resultaat.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Mogelijkheid toegevoegd om DefaultStyleTypes in te laden in de configurator
 • Mogelijkheid toegevoegd om waitbox content aanpasbaar te maken
 • Ondersteuning voor Postcode API v3.
 • Het sublayout control toegevoegd.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd om de Javascript loading te optimaliseren.
 • We geven nu een status terug indien de postcode-service het niet doet.
Opgeloste bugs:
 • Postcode opzoeken command gaat niet meer twee keer af na het invullen van een huisnummer.
 • Opgelost dat een Format array ook werkt met een single quote.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Datum control bestaande uit 3 textboxen toegevoegd.
 • Zipcode control bestaande 2 aparte textboxen toegevoegd.
 • Range control toegevoegd.
 • Mogelijkheid om custom analytics events aan te maken en door te sturen naar GTM.
Verbeteringen:
 • Snelheid van de javascript verbeterd.
 • IBAN control uitgebreid met subset landen.
 • Charset textbox validatie uitgebreid.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat er geen onduidelijke foutmelding meer wordt getoond bij het toevoegen van Layouts.
Nieuwe functionaliteiten:
 • ASP.NET Core 2.2 upgrade.
 • Multi-language support toegevoegd waardoor er een language switch met behoud van data aan een formulier kan worden toegevoegd.
 • Analytics scripts instelbaar gemaakt.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de gratis “PDOK postcode zoeken API” toe te voegen in formulieren.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de taal van de validator in te stellen.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een checkbox te kunnen valideren o.b.v. 2 valid values.
Verbeteringen:
 • Snelheid van de javascript controller verbeterd a.d.h.v. cache.
 • De manier van implementeren van commands verbeterd.
 • Templates aangevuld om te kunnen werken met de Inline Editor.
Opgeloste bugs:
 • PDF - nummeric waardes die "null" zijn tonen nu weer niks i.p.v. de waarde 0.
 • Dependencies naar velden verder in de huidige stap worden nu weer correct verwerkt aan de server.
 • Ervoor gezorgd dat lege headers niet meer een card-header, die zichtbaar is, renderen.
 • Sortorder gaat nu weer goed als er meerdere controls worden gekopieerd.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Upgrade naar ASP.NET Core 2.1.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een nieuwe prefill definition te kunnen maken.
 • Control toegevoegd t.b.v. meldcodes voor auto-kenteken check.
 • Upgrade in versies van de ApplicationInsights packages
 • Mogelijkheid toegevoegd om een GTM-e-commerce conversion op FunnelCompleted te kunnen aangeven.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan het goed werkend maken van de OTAP omgevingen.
 • Diverse verbeteringen die bij hebben gedragen aan een betere performance doorgevoerd.
 • Aanpassing in base theme bs4.
 • Melding na succesvolle push verbeterd.
Opgeloste bugs:
 • Definition zonder checkin heeft nu de mogelijkheid tot "undo" functionalteit.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Mogelijkheid toegevoegd tot het toevoegen van bijlages aan e-mails d.m.v. Url/path.
 • History beschikbaar voor Style definition.
 • History beschikbaar voor Model definition.
 • History beschikbaar voor Resource definition.
 • Authorizatie op metadata types toegevoegd.
 • Authorizatie op environment toegevoegd.
 • Validatie op inrichting van AB-testen toegevoegd.
 • Default display mode toegevoegd aan formdefinition metadata.
 • GTM eCommerceAffiliation in model verwerkt.
 • IBAN formatter toegevoegd.
 • Default mail style gemaakt.
 • Default PDF style gemaakt.
 • StyleDefinition uitgebreid met StyleSheets.
Verbeteringen:
 • Boolean model velden worden uitgebreider ondersteund.
 • Alle javascript laadt in eigen wrapper.
 • Thema niet meer verplicht voor funnel.
 • User portal geupdate.
Opgeloste bugs:
 • Probleem m.b.t. form definition diagnostic tests verholpen.
 • Tabnavigator interactie bug m.b.t. terug navigeren verholpen.
 • Sql sequence number generator bug verholpen.
 • Ervoor gezorgd dat Tabfunnel navigatie niet meer mislukt wanneer meerdere layouts onder één stap vallen.
 • Opgelost dat een percentage control format niet meer verkeerd valideert bij min/max.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Update naar .NET Core 2.0.
 • Design v2 toegevoegd.
 • Command triggeren na funnel/layout load.
 • Continue later implementatie v2 toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot het renderen van een funnel met een enkele API call toegevoegd.
 • Metadata caching toegevoegd.
 • Command filters toegevoegd.
 • Push functionaliteit toegevoegd aan api's.
 • Update message toegevoegd.
 • History toegevoegd voor form definitions.
Verbeteringen:
 • Opslaan van 'null' value in record verbeterd.
 • Gestructureerdere logging aan het framework toegevoegd.
 • Dependency injection configuratie verbeterd.
 • Dependencies in metadata uitgebreid met haakjes.
Opgeloste bugs:
 • (Step)validators inline-style voorkomt niet meer scrolling bij focussen.
 • Na een server error op een stap kan je nu weer terug in een accordion.
 • Opgelost dat er bij date controls nu wel client validatie afgaat.
 • De bug opgelost dat NavigationType "None" een container class/element mist.
Nieuwe functionaliteiten:
 • ASP.NET Core MVC package update naar 1.1.1, Update naar .NET Core Runtime 1.1.2.
 • De mogelijkheid om DataParam te gebruiken in default toegevoegd.
 • Server-side validatie o.b.v. control type (tekst, e-mail, telefoon, kenteken, getallen, BSN, IBAN) toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot plaatsing van validatiemelding in row containers toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de footer van een formulier in te richten.
 • Variabel upload path in PDF geïmplementeerd.
 • Placeholders voor upload path in PDF toegevoegd.
 • Mogelijkheid om acties, profiel en device op te nemen in het data model.
 • Mogelijkheid om dependencies o.b.v. actie, profiel en device in te stellen.
 • Mogelijkheid om in een dependency, data met data te vergelijken (met data params).
  • Voorbeeld: VZ1_ANAAM != VP1_ANAAM
 • Mogelijkheid om client-side te authenticeren voor een funnel.
 • Control voor numeriek omhoog/omlaag toegevoegd.
Verbeteringen:
 • Consistente omgang met build warnings over projecten heen.
 • Client-side data params vervangen met defaults.
 • Placeholder appliers voor server- en client-side placeholders opgesplitst.
 • Mogelijkheid om mail templates ob.v. metadata buiten scope van een request om te kunnen genereren.
 • Unit tests uitgebreid.
 • Integratie mogelijkheden m.b.t. style verbeterd.
 • Verbeterde afhandeling client-side commands i.c.m. defaults.
 • Commands verplaatst naar form definition niveau.
Opgeloste bugs:
 • Een bug opgelost m.b.t. het niet goed werken van ValidValues gevuld met HTML.
 • Een bug opgelost m.b.t. het niet goed werken van een checkbox wanneer deze IsMandatory is.
 • Een bug opgelost m.b.t. het mislukken van Ibanmask formatter bij een niet Nederlandse IBAN.
 • Een bug opgelost m.b.t. gebruik van een DataParam in een PDF waarbij niet de ingestelde lokalistatie meegenomen wordt.
 • Een bug opgelost m.b.t. het niet kunnen tonen van een dropdown zonder waarde in combinatie met format array.
 • Een bug opgelost m.b.t bij default centreren van alle mails.
Nieuwe functionaliteiten:
 • De mogelijkheid toegevoegd om Pre/post content te gebruiken in een radio control.
 • De mogelijkheid tot genereren van opvolgende offerte nummers toegevoegd.
 • De tooltip types “OffCanvasLayout” en “PopupLayout” toegevoegd.
 • Validatie op datum format yyyyMMdd toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om server-side meerdere commands uit te voeren binnen één request.
 • Datepicker control met werkdagen toegevoegd.
 • Optie om funnel data in event dispatcher mee te sturen toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot het openen van een Pop-up vanuit een Pop-up toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot het tonen van een Pop-up bij verlaten funnel/browser (exit intend) toegevoegd.
Verbeteringen:
 • ClosePopup command aanroepbaar gemaakt als client-side command.
 • Logging van validatie errors verbeterd.
 • Commands op niet actieve layouts niet uitvoeren.
 • Foutmelding dependency resolver verbeterd.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat de Kenteken formatter spaties liet staan.
 • Opgelost dat een validator niet afging indien er een dynamische min/max waarde werd gezet.
 • Opgelost dat het sluiten van een tooltip maar één keer werkte.
 • Internet Explorer cached funnel onderdelen niet meer over funnels heen.
 • Ervoor gezorgd dat de Query-string bij het initialiseren van een formulier geen ? meer kan bevatten.
 • Problemen opgelost m.b.t het parsen van multiple dependency met data param expressions.
 • Bug opgelost m.b.t. het niet goed werken van een formulier met querystring in Internet Explorer.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Framework opgezet voor ASP.NET vNext.
 • Modulaire architectuur opgezet waarin makkelijk componenten kunnen worden toegevoegd.
 • Een dynamisch data model opgezet.
 • Een Excel AddIn gekoppeld met Metadata API ten behoeve van het laden van configuratie in een excelsheet.
 • De ontwikkeling van een Editor met de mogelijkheid om alle eigenschappen van formulieren aan te kunnen passen.
 • Alle interactie van de client d.m.v. commands die via een command controller lopen.
 • Queries, commands, events gescheiden volgens het CQRS design pattern.
 • Mogelijkheid toegevoegd om Server-side afhankelijkheden van velden in de funnel af te handelen.
 • Business objecten concept toegevoegd om business logica van verschillende funnels binnen 1 applicatie te bedienen.
 • Mogelijkheid om Bootstrap style toe te passen op funnel toegevoegd.
 • Funnel werkend binnen <form> tag.
 • Mogelijkheid om de Applicatie te publishen naar een dev/test omgeving.
 • Premieberekening d.m.v. SOAP webservice geimplementeerd achter een CalculateOffer command in funnel.
 • Postcode opzoeken abstractie d.m.v. ZipcodeService interface.
 • Mogelijkheid om formatering van data op te geven bij formuliervelden.
 • Mogelijkheid om AB-variaties in te richten op velden in een formulier.
 • Event dispatcher functionaliteit in JavaScript t.b.v. user tracking met analytics.
 • Mogelijkheid om afhankelijkheden van formuliervelden in te stellen.
 • Mogelijkheid om gebruiker stappen over te laten slaan o.b.v. aangeleverde data in de funnel.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van informatie tooltips bij formuliervelden.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van een watermerk in een formulier tekstveld.
 • Velden op een andere plek in de funnel tonen (titel, stap titel, samenvatting).
 • Server-side bepalen wat de volgende stap is waarin een formulier doorlopen wordt.
 • Mogelijkheid toegevoegd om taken en jobs te kunnen plannen en om jobs te kunnen queuen.
 • Mogelijkheid om gegevens vooraf in te vullen in een funnel vanuit de query string toegevoegd.
 • Mogelijkheid om mails te sturen vanuit het platform (implementatie gemaakt met MailKit).
 • Data toggle functionaliteit toegevoegd.
 • Mogelijkheid om scrollpositie goed te zetten na stap navigatie toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om naar alle vorige stappen in de funnel te springen d.m.v. een “link button” in de titel van de stap.
 • Inrichter kan reference ID gebruiken om een uniek ID van een veld aan te geven om zo te kunnen refereren naar een veld.
 • Checkbox control toegevoegd.
 • Mogelijkheid om met tabs door de funnel te navigeren (Dit is per AB-variatie in te richten).
 • GTM tracking implementatie toegevoegd.
 • STS: inloggen kan nu via Microsoft account, Google account en ingestelde user.
  • NovuDialog Editor en Excel AddIn gekoppeld aan STS
 • Versiebeheer van metadata en hiërarchie in database.
 • Validator control toegevoegd.
 • Uitbreiding applicatie omgevingen: Local, Development, Test, Acceptance en Production.
 • Mogelijkheid om history van metadata op te slaan.
 • Opslaan voor later functionaliteit toegevoegd.
 • Container controls voor pop-up en canvas toegevoegd.
 • Control voor voorletters toegevoegd.
 • Mogelijkheid om een boolean data veld in te richten.
 • IBAN mask toegevoegd.
 • Mogelijkheid om funnels te kopiëren toegevoegd.
 • Mogelijkheid om format en validatie van een veld in te stellen.
 • Mogelijkheid het aantal cijfers achter de komma (precision) in te stellen.
 • Mogelijkheid om mail te versturen, met een PDF als bijlage, na het beëindigen van funnel.