Release notes

Bekijk de nieuwste functionaliteiten, verbeteringen en bug fixes aan het NovuDialog platform.

Versie 4.6 (26-4-2021)
Nieuwe functionaliteit - Naast Funnel Steps nu ook Steps:
 • Naast het layout type "FunnelStep" is nu ook het layout type "Step" toegevoegd. Een FunnelStep is gedefinieerd als een formulierstap die per definitie moet worden ingevuld en moet worden gepasseerd om naar de volgende stap in het formulier te kunnen gaan. Een "Step" is een formulierstap waarbij deze verplichting is weggehaald. Hiermee is iedere "Step" vrij benaderbaar en kunnen formuliergebruikers in willekeurige volgorde door formulierstappen navigeren.
Nieuwe functionaliteit - Pre-content voor een button:
 • Pre Content voor een button in een formulier De mogelijkheid toegevoegd om, onder Pre Content, direct vóór een button content te kunnen plaatsen. Gebruik dit bijvoorbeeld om extra uitleg te geven of om de klik op de button extra uit te lichten.
Nieuwe functionaliteit - Uitbreiden afhankelijkheden met "CONTAINS":
 • NovuDialog's uitgebreide set aan instelbare afhankelijkheden hebben we uitgebreid met "CONTAINS". Door CONTAINS == "afhankelijke tekst" in een dependency te gebruiken, kunt u een afhankelijkheid laten afgaan als de gebruikersinput de "afhankelijke tekst" als waarde bevat. Toon bijvoorbeeld een extra stuk tekst met meer uitleg of een extra formuliervraag als de gebruikersinput in een formulierveld waar vrije tekst kan worden ingevuld de afhankelijke tekst bevat.
Nieuwe functionaliteit - HTML 5 datepicker control:
 • Met dit nieuwe control kan voor het invullen van een datum worden gekozen om de native HTML5 datepicker te gebruiken. Hiermee kunnen formuliergebruikers een datum selecteren vanuit een kalender.

Verbeteringen:
 • De werking van de Reference-definition verbeterd door per formulier slechts één keer de Reference-definition te raadplegen in plaats van bij elke Reference-Param in een formulier.
 • In het Multiline Textbox control worden bepaalde spamgevoelige karakter zoals "#" niet meer toegestaan. Gebruik het Multiline Textbox Allow All control als u wilt dat alle karakters wel zijn toegestaan.
 • Een heel aantal validatiemeldingen toegevoegd en verduidelijkt.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat een tooltip binnen een RowContainer niet gesloten kan worden met het kruisje.
 • Ervoor gezorgd dat er weer een waarde geselecteerd kan worden in het searchable dropdown control.
 • Opgelost dat er niet meer een error melding verschijnt wanneer er geen huisnummertoevoeging wordt ingevuld bij een adres waar alleen huisnummertoevoegingen van bekend zijn.
Nieuwe functionaliteit - De reference definition:
 • Heeft u bepaalde stukken tekst of bepaalde gegevens, die in meerdere formulieren of in eenzelfde formulier meerdere keren worden gebruikt, dan kunt u deze in een reference definition op één plaats toevoegen en beheren. Vervolgens koppelt u deze waarde eenvoudig op plekken waar u dat wilt. Deze nieuwe functionaliteit draagt bij aan meer efficiëntie tijdens het bouwen en beheren van webformulieren omdat u formulier onderdelen (bijvoorbeeld een clausule, voorwaarde of bedanktpagina tekst), die u in meerdere formulieren gebruikt, nu gemakkelijk en snel op één plaats kan beheren.
Hoe je een reference definition creëert in de configurator
Nieuwe functionaliteit - Een Sublayout Container vanuit een external form integreren:
 • Maak gebruik van de nieuwe mogelijkheid om Sublayout Containers vanuit een external form toe te voegen aan een form definition. In andere woorden betekent dit dat er nu in een formulier gemakkelijker onderdelen uit een ander (external) formulier toegevoegd kunnen worden.
Nieuwe functionaliteit - Een formulier preview inclusief (een deel van) de integratiepagina:
 • Voeg een stylesheet toe aan de NovuDialog Editor en bekijk in de Inline Editor en/of formulier preview hoe een formulier eruit gaat zien op de pagina waarin deze geïntegreerd gaat worden.
Verbeteringen:
 • Een nieuwe error melding tonen bij gebruik van een datatype die niet in het datamodel is opgenomen. Zo wordt het voor een gebruiker sneller duidelijk als er bijvoorbeeld een tikfout is gemaakt in een datatype.
 • Bij het aanmaken van een form, model, style, prefil, reference of resource definition gaat de state van de definition direct op locked. Zo kan de gebruiker de desbetreffende definition direct wijzigen zonder de definition eerst handmatig op locked te hoeven zetten.
Opgeloste bugs:
 • Validatie van een Data-Param en van een Date-Param via de configurator gaat nu weer altijd goed.
 • Opgelost dat door een time out een formulier in no-conflict soms niet werd geladen.
 • Ervoor gezorgd dat er niet meer een 404 error verschijnt als er op de save knop rechtsboven in de Editor wordt geklikt.
Nieuwe functionaliteit - Informatie tooltips Editor:
 • Informatie tooltips met uitleg bij alle properties in de Editor toegevoegd.
Nieuwe functionaliteit - Een textbox control met een karakter countdown:
 • Door dit control toe te voegen aan een formulier ziet de gebruiker in een textbox precies hoeveel karakters hij mag gebruiken en hoeveel karakters hij reeds heeft gebruikt.

Opgeloste bugs:
 • Een bug opgelost m.b.t het niet updaten van checkboxes in combinatie met booleans in het datamodel.
 • Opgelost dat het veranderen van een naam van een form definition problemen geeft bij het opslaan van andere definties.
 • Opgelost dat "TextBox" twee keer is opgenomen in het rijtje van te kiezen controlnames in een form definition.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Het bekijken van een funnel preview waarin pending changes zichtbaar zijn.
 • Het sluiten van een pop-up sublayout gekoppeld met de event dispatcher om dit te kunnen meten in een analytics implementatie.
 • E-mail adressen overschijfbaar gemaakt vanuit settings.
 • Resource Editor toegevoegd.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen die bij hebben gedragen aan een betere performance doorgevoerd.
 • Duidelijker zichtbaar gemaakt wanneer een definition in een unlocked (non-editable) state is in de Configurator.
 • Integrations hebben vanaf deze versie altijd een default.
 • SublayoutContainer rij een onderscheidbaardere kleur gegeven in de Configurator.
Opgeloste bugs:
 • De Inline Editor werkt nu ook met sublayouts.
 • Opgelost dat er ook in de mail gewerkt kan worden met het dataparam format om een spatie voor een waarde te zetten.
 • Bij het kopiëren van een language field wordt er niet meer -copy achter de culture gezet.
 • Het serverside validatie format van een datum is weer juist.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Upgrade naar ASP.NET Core 3.1.
 • Embedded mailservice o.b.v. html templates.
 • Mogelijkheid om verschillende integrations (varianten van een funnel voor bijvoorbeeld een partner of whitelabel) toe te voegen aan een form definition.
 • De mogelijkheid toegevoegd om in de Editor een model te maken en uit te serveren.
Verbeteringen:
 • Upgrade voor JQuery en MomentJS
 • Model definitions beter editable gemaakt.
 • Style definitions beter editable gemaakt.
 • Bootstrap 4 templates verbeterd.
 • Validator control een title gegeven.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat als een pagina export.modules bevat, de funnel niet laadt.
 • Een autorizatie conflict met Hangfire opgelost.
 • Error in validatie opgelost die plaatsvond als een control een valid value bevat en er naar een niet bestaande kolom werd gerefereerd.
 • Een definition kan niet meer gepusht worden wanneer de bestemmingsdefinition gelocked is.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen die bij hebben gedragen aan een betere performance doorgevoerd.
 • Min/Max a.d.h.v. placeholders voor native controls.
 • API metadata endpoint maken welke genormaliseerde metadata teruggeeft voor de Editor.
 • Dubbele 'Key' toegevoegd bij AB variations
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat indien een label aanstond maar leeg was er geen label werd verwerkt.
 • Server side command melding wordt nu weer getoond.
 • Opgelost dat na een validatie error het resultaat niet meer een 500 melding is maar een validation resultaat.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Mogelijkheid toegevoegd om DefaultStyleTypes in te laden in de configurator
 • Mogelijkheid toegevoegd om waitbox content aanpasbaar te maken
 • Ondersteuning voor Postcode API v3.
 • Het sublayout control toegevoegd.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd om de Javascript loading te optimaliseren.
 • We geven nu een status terug indien de postcode-service het niet doet.
Opgeloste bugs:
 • Postcode opzoeken command gaat niet meer twee keer af na het invullen van een huisnummer.
 • Opgelost dat een Format array ook werkt met een single quote.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Datum control bestaande uit 3 textboxen toegevoegd.
 • Zipcode control bestaande 2 aparte textboxen toegevoegd.
 • Range control toegevoegd.
 • Mogelijkheid om custom analytics events aan te maken en door te sturen naar GTM.
Verbeteringen:
 • Snelheid van de javascript verbeterd.
 • IBAN control uitgebreid met subset landen.
 • Charset textbox validatie uitgebreid.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat er geen onduidelijke foutmelding meer wordt getoond bij het toevoegen van Layouts.
Nieuwe functionaliteiten:
 • ASP.NET Core 2.2 upgrade.
 • Multi-language support toegevoegd waardoor er een language switch met behoud van data aan een formulier kan worden toegevoegd.
 • Analytics scripts instelbaar gemaakt.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de gratis “PDOK postcode zoeken API” toe te voegen in formulieren.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de taal van de validator in te stellen.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een checkbox te kunnen valideren o.b.v. 2 valid values.
Verbeteringen:
 • Snelheid van de javascript controller verbeterd a.d.h.v. cache.
 • De manier van implementeren van commands verbeterd.
 • Templates aangevuld om te kunnen werken met de Inline Editor.
Opgeloste bugs:
 • PDF - nummeric waardes die "null" zijn tonen nu weer niks i.p.v. de waarde 0.
 • Dependencies naar velden verder in de huidige stap worden nu weer correct verwerkt aan de server.
 • Ervoor gezorgd dat lege headers niet meer een card-header, die zichtbaar is, renderen.
 • Sortorder gaat nu weer goed als er meerdere controls worden gekopieerd.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Upgrade naar ASP.NET Core 2.1.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een nieuwe prefill definition te kunnen maken.
 • Control toegevoegd t.b.v. meldcodes voor auto-kenteken check.
 • Upgrade in versies van de ApplicationInsights packages
 • Mogelijkheid toegevoegd om een GTM-e-commerce conversion op FunnelCompleted te kunnen aangeven.
Verbeteringen:
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan het goed werkend maken van de OTAP omgevingen.
 • Diverse verbeteringen die bij hebben gedragen aan een betere performance doorgevoerd.
 • Aanpassing in base theme bs4.
 • Melding na succesvolle push verbeterd.
Opgeloste bugs:
 • Definition zonder checkin heeft nu de mogelijkheid tot "undo" functionalteit.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Mogelijkheid toegevoegd tot het toevoegen van bijlages aan e-mails d.m.v. Url/path.
 • History beschikbaar voor Style definition.
 • History beschikbaar voor Model definition.
 • History beschikbaar voor Resource definition.
 • Authorizatie op metadata types toegevoegd.
 • Authorizatie op environment toegevoegd.
 • Validatie op inrichting van AB-testen toegevoegd.
 • Default display mode toegevoegd aan formdefinition metadata.
 • GTM eCommerceAffiliation in model verwerkt.
 • IBAN formatter toegevoegd.
 • Default mail style gemaakt.
 • Default PDF style gemaakt.
 • StyleDefinition uitgebreid met StyleSheets.
Verbeteringen:
 • Boolean model velden worden uitgebreider ondersteund.
 • Alle javascript laadt in eigen wrapper.
 • Thema niet meer verplicht voor funnel.
 • User portal geupdate.
Opgeloste bugs:
 • Probleem m.b.t. form definition diagnostic tests verholpen.
 • Tabnavigator interactie bug m.b.t. terug navigeren verholpen.
 • Sql sequence number generator bug verholpen.
 • Ervoor gezorgd dat Tabfunnel navigatie niet meer mislukt wanneer meerdere layouts onder één stap vallen.
 • Opgelost dat een percentage control format niet meer verkeerd valideert bij min/max.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Update naar .NET Core 2.0.
 • Design v2 toegevoegd.
 • Command triggeren na funnel/layout load.
 • Continue later implementatie v2 toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot het renderen van een funnel met een enkele API call toegevoegd.
 • Metadata caching toegevoegd.
 • Command filters toegevoegd.
 • Push functionaliteit toegevoegd aan api's.
 • Update message toegevoegd.
 • History toegevoegd voor form definitions.
Verbeteringen:
 • Opslaan van 'null' value in record verbeterd.
 • Gestructureerdere logging aan het framework toegevoegd.
 • Dependency injection configuratie verbeterd.
 • Dependencies in metadata uitgebreid met haakjes.
Opgeloste bugs:
 • (Step)validators inline-style voorkomt niet meer scrolling bij focussen.
 • Na een server error op een stap kan je nu weer terug in een accordion.
 • Opgelost dat er bij date controls nu wel client validatie afgaat.
 • De bug opgelost dat NavigationType "None" een container class/element mist.
Nieuwe functionaliteiten:
 • ASP.NET Core MVC package update naar 1.1.1, Update naar .NET Core Runtime 1.1.2.
 • De mogelijkheid om DataParam te gebruiken in default toegevoegd.
 • Server-side validatie o.b.v. control type (tekst, e-mail, telefoon, kenteken, getallen, BSN, IBAN) toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot plaatsing van validatiemelding in row containers toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de footer van een formulier in te richten.
 • Variabel upload path in PDF geïmplementeerd.
 • Placeholders voor upload path in PDF toegevoegd.
 • Mogelijkheid om acties, profiel en device op te nemen in het data model.
 • Mogelijkheid om dependencies o.b.v. actie, profiel en device in te stellen.
 • Mogelijkheid om in een dependency, data met data te vergelijken (met data params).
  • Voorbeeld: VZ1_ANAAM != VP1_ANAAM
 • Mogelijkheid om client-side te authenticeren voor een funnel.
 • Control voor numeriek omhoog/omlaag toegevoegd.
Verbeteringen:
 • Consistente omgang met build warnings over projecten heen.
 • Client-side data params vervangen met defaults.
 • Placeholder appliers voor server- en client-side placeholders opgesplitst.
 • Mogelijkheid om mail templates ob.v. metadata buiten scope van een request om te kunnen genereren.
 • Unit tests uitgebreid.
 • Integratie mogelijkheden m.b.t. style verbeterd.
 • Verbeterde afhandeling client-side commands i.c.m. defaults.
 • Commands verplaatst naar form definition niveau.
Opgeloste bugs:
 • Een bug opgelost m.b.t. het niet goed werken van ValidValues gevuld met HTML.
 • Een bug opgelost m.b.t. het niet goed werken van een checkbox wanneer deze IsMandatory is.
 • Een bug opgelost m.b.t. het mislukken van Ibanmask formatter bij een niet Nederlandse IBAN.
 • Een bug opgelost m.b.t. gebruik van een DataParam in een PDF waarbij niet de ingestelde lokalistatie meegenomen wordt.
 • Een bug opgelost m.b.t. het niet kunnen tonen van een dropdown zonder waarde in combinatie met format array.
 • Een bug opgelost m.b.t bij default centreren van alle mails.
Nieuwe functionaliteiten:
 • De mogelijkheid toegevoegd om Pre/post content te gebruiken in een radio control.
 • De mogelijkheid tot genereren van opvolgende offerte nummers toegevoegd.
 • De tooltip types “OffCanvasLayout” en “PopupLayout” toegevoegd.
 • Validatie op datum format yyyyMMdd toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om server-side meerdere commands uit te voeren binnen één request.
 • Datepicker control met werkdagen toegevoegd.
 • Optie om funnel data in event dispatcher mee te sturen toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot het openen van een Pop-up vanuit een Pop-up toegevoegd.
 • Mogelijkheid tot het tonen van een Pop-up bij verlaten funnel/browser (exit intend) toegevoegd.
Verbeteringen:
 • ClosePopup command aanroepbaar gemaakt als client-side command.
 • Logging van validatie errors verbeterd.
 • Commands op niet actieve layouts niet uitvoeren.
 • Foutmelding dependency resolver verbeterd.
Opgeloste bugs:
 • Opgelost dat de Kenteken formatter spaties liet staan.
 • Opgelost dat een validator niet afging indien er een dynamische min/max waarde werd gezet.
 • Opgelost dat het sluiten van een tooltip maar één keer werkte.
 • Internet Explorer cached funnel onderdelen niet meer over funnels heen.
 • Ervoor gezorgd dat de Query-string bij het initialiseren van een formulier geen ? meer kan bevatten.
 • Problemen opgelost m.b.t het parsen van multiple dependency met data param expressions.
 • Bug opgelost m.b.t. het niet goed werken van een formulier met querystring in Internet Explorer.
Nieuwe functionaliteiten:
 • Framework opgezet voor ASP.NET vNext.
 • Modulaire architectuur opgezet waarin makkelijk componenten kunnen worden toegevoegd.
 • Een dynamisch data model opgezet.
 • Een Excel AddIn gekoppeld met Metadata API ten behoeve van het laden van configuratie in een excelsheet.
 • De ontwikkeling van een Editor met de mogelijkheid om alle eigenschappen van formulieren aan te kunnen passen.
 • Alle interactie van de client d.m.v. commands die via een command controller lopen.
 • Queries, commands, events gescheiden volgens het CQRS design pattern.
 • Mogelijkheid toegevoegd om Server-side afhankelijkheden van velden in de funnel af te handelen.
 • Business objecten concept toegevoegd om business logica van verschillende funnels binnen 1 applicatie te bedienen.
 • Mogelijkheid om Bootstrap style toe te passen op funnel toegevoegd.
 • Funnel werkend binnen <form> tag.
 • Mogelijkheid om de Applicatie te publishen naar een dev/test omgeving.
 • Premieberekening d.m.v. SOAP webservice geimplementeerd achter een CalculateOffer command in funnel.
 • Postcode opzoeken abstractie d.m.v. ZipcodeService interface.
 • Mogelijkheid om formatering van data op te geven bij formulier velden.
 • Mogelijkheid om AB-variaties in te richten op velden in een formulier.
 • Event dispatcher functionaliteit in JavaScript t.b.v. user tracking met analytics.
 • Mogelijkheid om afhankelijkheden van formulier velden in te stellen.
 • Mogelijkheid om gebruiker stappen over te laten slaan o.b.v. aangeleverde data in de funnel.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van informatie tooltips bij formulier velden.
 • Mogelijkheid tot het toevoegen van een watermerk in een formulier tekstveld.
 • Velden op een andere plek in de funnel tonen (titel, stap titel, samenvatting).
 • Server-side bepalen wat de volgende stap is waarin een formulier doorlopen wordt.
 • Mogelijkheid toegevoegd om taken en jobs te kunnen plannen en om jobs te kunnen queuen.
 • Mogelijkheid om gegevens vooraf in te vullen in een funnel vanuit de query string toegevoegd.
 • Mogelijkheid om mails te sturen vanuit het platform (implementatie gemaakt met MailKit).
 • Data toggle functionaliteit toegevoegd.
 • Mogelijkheid om scrollpositie goed te zetten na stap navigatie toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om naar alle vorige stappen in de funnel te springen d.m.v. een “link button” in de titel van de stap.
 • Inrichter kan reference ID gebruiken om een uniek ID van een veld aan te geven om zo te kunnen refereren naar een veld.
 • Checkbox control toegevoegd.
 • Mogelijkheid om met tabs door de funnel te navigeren (Dit is per AB-variatie in te richten).
 • GTM tracking implementatie toegevoegd.
 • STS: inloggen kan nu via Microsoft account, Google account en ingestelde user.
  • NovuDialog Editor en Excel AddIn gekoppeld aan STS
 • Versiebeheer van metadata en hiërarchie in database.
 • Validator control toegevoegd.
 • Uitbreiding applicatie omgevingen: Local, Development, Test, Acceptance en Production.
 • Mogelijkheid om history van metadata op te slaan.
 • Opslaan voor later functionaliteit toegevoegd.
 • Container controls voor pop-up en canvas toegevoegd.
 • Control voor voorletters toegevoegd.
 • Mogelijkheid om een boolean data veld in te richten.
 • IBAN mask toegevoegd.
 • Mogelijkheid om funnels te kopiëren toegevoegd.
 • Mogelijkheid om format en validatie van een veld in te stellen.
 • Mogelijkheid het aantal cijfers achter de komma (precision) in te stellen.
 • Mogelijkheid om mail te versturen, met een PDF als bijlage, na het beëindigen van funnel.