10 tips waarmee u voorkomt dat webformulieren niet worden afgerond

Iemand die een formulier vroegtijdig verlaat

Webformulieren zijn binnen veel organisaties een laatste en belangrijke stap op weg naar een conversie. Er wordt vaak flink geïnvesteerd, bijvoorbeeld in advertenties, om gebruikers naar formulieren te leiden.

Helaas blijkt toch dat formulieren te vaak vroegtijdig worden verlaten. Zo gaf maar liefst 80% van de deelnemers in een onderzoek van “The Manifest” aan kortgeleden nog een webformulier te hebben verlaten. Ook blijkt dat meer dan 2/3 van de mensen die vroegtijdig afhaken in een webformulier nooit meer terugkeert om het bedrijfsproces af te ronden.

Het is zonde als gebruikers door een slecht webformulier vlak voor de finish afhaken. Hieronder vindt u 10 tips om uw webformulieren te verbeteren:

 1. Duidelijke validatiemeldingen en tooltips

  Niets is vervelender voor een formuliergebruiker dan niet weten wat er moet worden ingevuld in een formulierveld of niet weten hoe een invulfout moet worden hersteld. Voeg, om frustratie en uitval te voorkomen, daarom duidelijke validatiemeldingen en hulpteksten (tooltips) toe aan uw webformulieren.
  In hulpteksten kunt u ook uitleggen waarom u bepaalde informatie nodig heeft. Zo kunt u de drempel verlagen om bepaalde formuliervelden in te vullen.
 2. Voeg een voortgangsbalk toe

  In formulieren kunt u formuliergebruikers door middel van een voortgangsbalk meer inzicht geven in de stappen die doorlopen moeten worden om het formulier succesvol af te ronden. Ook wakkert een voortgangsbalk de intrinsieke behoefte die men heeft om zaken af te ronden aan. Grote kans dus dat het uitvalpercentage in uw formulieren, door het toevoegen van een voortgangsbalk, naar beneden gaat.

  Iemand die een formulier vroegtijdig verlaat Voorbeelden van voortgangsbalken
 3. Bekende data vóórinvullen

  Door bekende data, bijvoorbeeld uit uw backoffice systeem, alvast vóór in te vullen in formulieren (prefill) helpt u een formuliergebruiker om zo snel en probleemloos mogelijk een formulier af te kunnen ronden. Ontdek op onze pagina over de functionaliteit prefill meer over de technische mogelijkheden voor prefill, die het NovuDialog platform biedt.
 4. Auto-fill

  Auto-fill is een andere manier om gebruikers snel door uw formulieren te leiden. Na toestemming worden gegevens als de naam, het adres, het IBAN nummer en het telefoonnummer vaak opgeslagen door de browser of door sociale media. Bij Auto-fill kunnen formuliergebruikers kiezen om bepaalde formuliervelden automatisch te vullen met informatie, die zij eerder hebben aangeleverd in de web browser of in social media accounts.
 5. Maak slim gebruik van afhankelijkheden

  Niemand houdt van (te) lange formulieren. Er zijn zelfs formulieren waar iedere extra vraag leidt tot een uitval van 7% van de gebruikers. Door het toevoegen van afhankelijkheden kunt u ervoor zorgen dat formuliergebruikers alleen die vragen te zien krijgen die voor hun relevant zijn. In het NovuDialog platform voegt u eenvoudig de meest complexe afhankelijkheden toe aan uw formulieren.
 6. Gebruiksvriendelijke controls

  Om uitval te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat de controls (componenten) in uw formulieren gebruiksvriendelijk zijn. Dit kunt u bereiken door niet overal een standaard "invul" control te gebruiken. Gebruik in plaats daarvan specifieke controls voor bijvoorbeeld initialen, IBAN, kenteken, telefoonnummer etc. In deze controls kunt u een specifiek watermark toevoegen en kan er gericht worden gevalideerd. Om onnodige extra klikacties te voorkomen, is het aan te raden om alleen een dropdown control te gebruiken als dit strikt noodzakelijk is. Gebruikt u toch een dropdown control, bijvoorbeeld om een land te kunnen selecteren uit een lange lijst met landen, dan kunt u het beste een dropdown control met zoekfunctie gebruiken.
 7. Besteed aandacht aan het formulier design

  Vaak besteden organisaties veel aandacht aan het design van hun website. Een niet te vergeten onderdeel daarbij is de interactie en het design van formulieren. Formulieren zijn veelal een belangrijk eindpunt in de klantreis. Trek uw huisstijl dan ook door in uw formulieren, pas best practices op het gebied van formulierdesign toe en biedt uw formuliergebruikers een mooi en goedwerkend formulier.
 8. Maak "opslaan voor later" mogelijk

  Als er veel data moet worden verzameld of er een vraag wordt gesteld die niet direct beantwoord kan worden, lukt het niet om een formulier in een keer helemaal in te vullen. Om te verzekeren dat een gebruiker terugkeert naar uw formulier kunt u een “opslaan voor later” button aan uw formulier toevoegen. Als een formuliergebruiker op deze button klikt, wordt er per e-mail een link gestuurd waarmee hij of zij terug kan terugkeren naar het formulier om het af te ronden.
 9. Breng alle gebruikersinteracties goed in kaart

  Het is goed om onderzoek te doen naar waarom en wanneer formuliergebruikers uw formulieren verlaten. Door de pijnpunten in kaart te brengen kunt u gericht aan de slag met het verbeteren van uw formulieren. Zorg ervoor dat u alle gebruikersinteracties in alle stappen van uw formulieren goed kunt meten. Analyseer in bijvoorbeeld Google Analytics uitgebreid waar in uw formulieren gebruikers uitvallen. Ontdek op onze pagina over het meten van formulier interacties meer over welke analytics mogelijkheden het NovuDialog platform biedt.
 10. Voeg een exit-intent pop-up toe

  Een ander middel dat u kunt gebruiker om in kaart te brengen waarom formuliergebruikers uw formulieren verlaten, is een exit-intent pop-up. Als een formuliergebruiker een formulier vroegtijdig verlaat, wordt er een pop-up op de webpagina getoond. Gebruik de pop-up om vragen te stellen over de reden van verlaten, om gebruikers te verleiden om toch verder te gaan met het formulier en/of om het formulier tussentijds op te laten slaan.

NovuDialog demo

Meer weten over hoe u gebruiksvriendelijke formulieren kunt bouwen en beheren met het NovuDialog platform of over hoe u het uitvalpercentage in uw webformulieren kunt verlagen? Wij vertellen u er graag alles over in een vrijblijvende demo.

NovuDialog demo