De impact van digitale formulieren op belangrijke marketingdoelstellingen

Marketingdoelstellingen

Onderzoeksbureau Motivication International B.V. heeft, in opdracht van Adobe, een onderzoek uitgevoerd naar het belang en het gebruik van digitale formulieren door Nederlandse en Belgische consumenten. Uit het onderzoek blijkt dat slechte e-formulieren van grote negatieve invloed zijn op belangrijke marketingdoelstellingen. Maar wat is nu een slecht formulier en nog belangrijk hoe maak je van een slecht formulier een goed en gebruiksvriendelijk formulier?

Impact e-formulieren op marketingdoelstellingen

De belangrijkste onderzoeksresultaten laten zien dat digitale formulieren van invloed zijn op de volgende bedrijfsdoelstellingen:

  • Conversie: meer dan 75% van de in het onderzoek ondervraagde consumenten heeft weleens een slecht formulier in een vroeg stadium afgebroken.
  • Klanttevredenheid: een goed werkend e-formulier is van grote invloed op de klanttevredenheid. Het heeft een grotere invloed dan bijvoorbeeld het design van de website en het hebben van een chatfunctie.
  • Imago: een goed formulier beïnvloedt het imago van een organisatie duidelijk in positieve zin en een slecht formulier duidelijk in negatieve zin.
  • Loyaliteit: een slecht formulier is van invloed op de loyaliteit van klanten. Voor 1/5 van de ondervraagde consumenten was een slecht formulier zelfs de aanleiding om een klantrelatie met een organisatie te beëindigen.

Lees hier meer over het onderzoek.

Wat zorgt ervoor dat men een formulier als positief of negatief ervaart

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal zaken van grote invloed zijn op hoe formulieren worden ervaren. Zo wordt een formulier beter ervaren als het formulier veilig, relevant, niet te lang en overzichtelijk is. Daarnaast blijkt dat zeker voorkomen moet worden dat er gegevens herhaald moeten worden in een formulier, dat het formulier te lang is en dat er geen bevestiging wordt gestuurd na invullen van het formulier.
Vanuit NovuDialog ervaren wij dat er nog meer zaken zijn die een positieve invloed hebben op hoe een formulier ervaren wordt, bijvoorbeeld: een prefill optie, een save for later knop, een postcode-opzoek functie etc.

Gebruiksvriendelijke formulieren bouwen met NovuDialog

Het NovuDialog platform heeft out-of-the-box componenten die gebruikt kunnen worden om goede formulieren te ontwikkelen, waarmee de in het onderzoek genoemde positieve resultaten op belangrijke marketingdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd. In NovuDialog kunnen bijvoorbeeld geavanceerde afhankelijkheden en prefill opties worden toegevoegd aan formulieren. Zo zorgt u ervoor dat formulieren overzichtelijker worden, alleen de benodigde vragen worden gesteld en het minder lang duurt om ze te doorlopen. Ook kan er bijvoorbeeld worden ingeregeld dat er een bevestigings e-mail met pdf wordt gestuurd na het invullen van een formulier.

Formulieren beheren met NovuDialog

Tenslotte is het NovuDialog platform ontwikkeld om formulieren ook na eerste livegang goed te kunnen blijven beheren. In NovuDialog's no-code editor kunnen formulieren snel en gemakkelijk continu worden verbeterd op basis van bijvoorbeeld gebruikers feedback of nieuwe regelgeving. Zoals uit het onderzoek blijkt, zorgt u met up-to-date formulieren, ook weer voor een betere formulier ervaring.

NovuDialog demo